Marita GoodFörsamlingar

Att få tillbe på sitt eget språk

Hamid brinner för att nå människor med evangelium, det gör han både genom sin roll som fängelsepastor men också genom att dela med sig av sin tro till de många persisktalande som bor i och runt Stockholm.

I Sverige finns idag människor från i stort sett alla världens länder. Var femte medborgare är född i ett annat land än Sverige. Det är utmanande på många sätt men också en fantastisk möjlighet för oss kristna att nå helt onådda folkgrupper med budskapet om Jesus. En höstdag i slutet av september hade jag förmånen att få träffa Hamid Forotan, en av två pastorer i en av SAM:s nyaste församlingar, Iranian Grace Church. Församlingen hyr in sig i Pingstkyrkan i Sollentuna och har som mål att nå de närmare 30 000 iranier som bor i och runt Stockholm/Västerås

– Det som drog oss till SAM var förståelsen för att det finns ett värde i att få vara en egen församling med vårt eget språk. Det handlar inte bara om att vi i församlingen pratar persiska, det är hela paketet, vår kultur, våra sånger, vårt sätt att predika. För många blir församlingen den plats där de kan känna sig hemma, på ett sätt de kanske inte helt gör i ett Sverige där de ständigt måste kämpa för att ”passa in”.

Hamid berättar att församlingen startade som en liten grupp för snart 30 år sedan. Det var bara Hamid, hans mamma och en familj till men man hade en tydlig vision och bjöd aktivt med fler till gemenskapen. När man bildade församling för drygt 20 år kom pastor Ninos Youhnna till Sverige för att leda den lilla men växande gruppen. Idag har man runt 120 medlemmar i Sollentuna, ett 40-tal medlemmar i Västerås och en liten grupp som samlas i Uppsala. Man vänder sig framförallt till persisktalande runt Stockholm och Västerås, men har också en vision om att vara ett stöd för persisktalande kristna grupper runt om i Sverige.

– Vi drömmer om att ordna en konferens där samtliga iranska grupper i Sverige kan komma tillsammans. Många persisktalande kristna har aldrig fått uppleva en iransk gudstjänst, de har aldrig fått lovsjunga Gud eller hört en predikan på det språk man lärt sig som barn. Det är något som de flesta bara fått se på Youtube.

De flesta av församlingens medlemmar har sitt ursprung i Iran, men här finns också en del från Afghanistan. Här finns de som kom till Sverige på 80-90-talen och de som kommit alldeles nyligen, de som varit kristna sedan barnsben och nyomvända muslimer.

– Jag tror att alla församlingar har sina frågor och utmaningar, det har även vi men vi försöker ändå hitta ett sätt att leva tillsammans. Jag tror att vi kan möta t ex muslimer på ett sätt som passar dem, inte bara när det gäller språket. I Iran och bland muslimer är Gudstron inte så privat, vi har inga problem att prata om vår tro. För de flesta svenskar är det inte lika naturligt. Vi har t ex en hel del före detta muslimer som blivit döpta i en svensk församling men då inte riktigt förstått vad den kristna tror handlar om. Det är inte helt lätt för en muslim att förstå hur man kan ha en relation med Gud själv, inom Islam kan man inte lära känna Gud. Där kan vi, steg för steg, på ett språk de förstår, gå igenom grunderna i den kristna tron.

Förutom att vara pastor för Iranian Grace Church arbetar Hamid även som fängelsepastor, en kombination han tycker fungerar bra.


Text: Marita Good

Foto: Carolina Olofsgård