Carolina OlofsgårdBarn och ungdom, SAU

Ansvar och gemenskap formar UV-scouter

En kombination av kristen tro, god gemenskap och friluftsliv – så kan UV-scoutkonceptet sammanfattas. Det finns också ett tydligt tänk kring att forma framtida UV-scoutledare och bidra till deras personliga utveckling.

– Redan när du som liten börjar på UV-scout får du lära dig att ta ansvar. Man både hjälper och lär sig av varandra, förklarar Emma Anderson.
Emma jobbar som UV-scoutkonsulent på SAU och på scoutskjortan har hon 13 lägermärken. Det första fick hon redan 2001, då var hon nio år.

Therése Axelsson har inte lika många märken på sin skjorta. Hon kom med i en UV-scoutkår först när hon anställdes som ungdomsledare i Bankeryds Missionsförsamling 2013.
– Jag tycker det är jätteroligt att lära sig så mycket som man gör på UV-scout, säger hon med ett leende på läpparna.

Scout trainee

UV-scouts koncept är välkänt för många och fungerar mer eller mindre likadant i de flesta kårer. De allra minsta barnen får börja på mini-UV redan som sexåringar och invigs sedan som UV-scouter vid nio års ålder. Det år man fyller 14 kan man bli ledarscout och får då ta ett större ansvar i kåren. Som 17-åring kan man bli ledare. I Bankeryds UV-kår har de satsat speciellt på att träna unga scouter in i rollen som ledarscouter.
– Vi har något som vi kallar Scout trainee, berättar Therése. Det riktar sig främst till de som går i sexan och sjuan, och som snart kan bli ledarscouter.
Syftet med Scout trainee är att ungdomarna ska växa i ledarskap, gemenskap och tro. De träffas en gång i månaden, ofta en lördag eller en söndagseftermiddag.
– Vid träffarna hittar vi på någon aktivitet. Det kan vara att vi lagar mat tillsammans, fortsätter Therése.
Varje år får gruppen också planera en samling för UV-scouterna och en för mini-UV. Vi ledare finns med som stöd, men det är ungdomarna som planerar och genomför aktiviteterna.
Tre gånger om året åker gänget iväg på en hajk. Här har de valt att ha ett ganska luftigt schema, så att det finns utrymme för ungdomarna att ta egna initiativ till lekar och aktiviteter.
– Alla som går Scout trainee kanske inte blir ledarscouter, men en del blir det. Oavsett, så får deltagarna med sig mycket i tron och i gemenskapen under de här två åren, berättar Therése.

Växa med ansvar

Att bli ledare eller ledarscout är ingen rättighet, utan ett förtroende från församlingen och kåren. Den tidiga ledarträningen ökar förutsättningarna för att ungdomarna ska förstå att ledarrollen är viktig. Emma upplever att hon själv kunde växa in i ledarskap och ansvar eftersom hon blev tagen på allvar och tidigt fick vara med i en ledargrupp.
– Alla är inte lämpade att vara ledare för barn och unga, betonar hon. Men jag tror att om man får ordentlig ledarträning skapas goda förutsättningar för att bli en bra ledare. Ofta blir man bra på det man övar på.

SAU arrangerar årligen två utbildningar för just ledarscouter – Scoutinvest och Växtverk.
– Vi peppar våra ledarscouter att vara med på dessa. Vi ser det som en viktig träning för dem då de kommer ett steg till i rollen som ledarscout, berättar Therése.
– När ledarträning och UV-scout fungerar som bäst hittar man en glädje och enkelhet i det, menar Emma. Inte ytterligare ett krav, som ungdomar redan har så mycket av, utan en glädje i att få lära av varandra.


Text: Carolina Olofsgård

Foto: Carolina Olofsgård