8/10
Älta

Allianskyrkan

15/10
värnamo

Allianskyrkan

16/10
sävsjö

Allianskyrkan

22/10
aneby

Allianskyrkan

24/10
jönköping

Råslätts kyrka

5/11
göteborg

Opalkyrkan

19.00 – 21.30

En kväll om hur vi tar vara på drivet hos yngre, erfarenheten hos äldre och alla egenskaper däremellan.

Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för samarbete mellan generationer inom vår rörelse? Förutsättningar där yngre ges större inflytande samtidigt som den äldre generationens erfarenhet kommer till nytta. Den här kvällen handlar om att se varandras styrkor.

Jacob Ämterlind, SAU och Kjell Larsson, SAM

Kvällarna samarrangeras av SAM och SAU.