Image

4 november

En kväll om hur vi som församlingar kan möta människor som befinner sig i olika former av utsatthet.

I år arrangeras Tillsammanskvällarna digitalt via Zoom, vid två tillfällen. Båda träffarna har samma innehåll. Fördjupande föredrag blandas med gruppsamtal och reflektioner.

Efter en gemensam inledning delar vi upp oss i tre valbara spår:

Hur möter vi socialt utsatta människor i församlingens närhet?

Rolf Gard, Hela Människan

Hur stöttar vi ungdomar i vår närhet som lider av psykisk ohälsa?

Gunilla Sigfridsson, Eket Samtal och Roland Frick, Samtal och handledning

Hur hjälper vi på bästa sätt utsatta barn i andra länder?

Lena Ingelstam, Diakonia