ATT SKRIVA TESTAMENTE

Vi är mycket tacksamma för de gåvor i form av testamentsmedel som SAM fått ta emot under åren. Genom dessa har satsningar möjliggjorts för arbete både i Sverige och internationellt. Att skriva ett testamente är att hjälpa sina anhöriga att förstå hur man vill att det man lämnar efter sig ska förvaltas. Detta skapar trygghet och hjälp i sorgens tid. Det ger också möjlighet att själv få påverka hur ens kvarlåtenskap används. Att testamentera till SAM innebär att vara med och bidra till ett omfattande arbete under visionen "Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen." Till dig som vill bidra på detta sätt – ett varmt tack.

Ulf Häggqvist, missionsledare

Varför testamente?

Ett testamente innebär trygghet och tydlighet, för dig och för dina efterlevande. I ditt testamente berättar du hur din kvarlåtenskap ska delas upp och användas. Inga onödiga eller komplicerade frågor behöver uppstå. Genom ditt testamente kan du låta någon som annars inte skulle vara arvsberättigad ta del av det du lämnar efter dig och därmed ändra den legala arvsordningen. Du kan till exempel stödja en organisation som ligger dig varmt om hjärtat. Att testamentera till SAM:s arbete i Sverige och världen, SAU eller din församling är mer än en gåva. Det är en investering i en bättre framtid för många.

Arvsordning

Du har full frihet att testamentera till vem du vill. Däremot har dina bröstarvingar alltid rätt till sin så kallade laglott. Laglotten ger dem rätt till hälften av dina tillgångar. Om du inte efterlämnar något testamente gäller i svensk lag ärvdabalken.

Du bestämmer

Genom ett testamente kan du påverka den lagliga arvsordningen. I testamentet berättar du för dina efterlevande hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas, det är du och ingen annan som bestämmer.

När och hur?

Skriv ditt testamente så snart som möjligt. Oförutsedda händelser kan göra att du inte hinner med det senare. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en juridiskt kunnig person när du skriver, då vet du att allt blir korrekt. Kontakta din bank, en jurist eller begravningsbyrå. Förvara testamentet på en säker plats, berätta gärna för anhöriga eller någon vän var det ligger.

Entydigt testamente

Formkraven är noga och precisa men enkla att följa:

  • Ett testamente ska vara i skriftlig form, undertecknat och daterat.
  • Det ska bevittnas av två personer.
  • De båda vittnena ska vara samtidigt närvarande och kunna intyga att den som skrivit testamentet är vid sina sinnens fulla bruk, att de blivit kallade för att bevittna ett testamente, att de har sett den som skrivit testamentet underteckna det eller att testator inför vittnena intygar att det är dennes underskrift. Vittnena behöver däremot inte känna till innehållet i testamentet.
  • Vittnena ska vara över 15 år och får inte vara förmånstagare i testamentet.

Att göra ändringar

Du kan ändra ditt testamente så många gånger du vill. Men du kan inte stryka över och göra ändringar direkt i testamentet, det kan leda till att hela testamentet blir ogiltigt.

Vill du ändra eller lägga till något kan du göra det i ett ”tilläggstestamente”. Då gäller samma formkrav som huvudtestamentet. Skriver du ett helt nytt testamente, riv då sönder det tidigare så att inga missförstånd kan uppstå.

Testamentera till SAM/SAU

Att få vara förmånstagare i ett testamente betyder oerhört mycket för vårt arbete, både här hemma i Sverige och internationellt. För att testamentet verkligen ska komma till nytta för oss och kunna bli till välsignelse, är det viktigt att du är tydlig samtidigt som du inte låser gåvan vid ett specifikt projekt eller land. Samhällen, länder och behov förändras och det arbete som du brinner för idag kanske inte längre är aktuellt den dag du går bort.

Du kan till exempel skriva att en viss summa eller procent av din kvarlåtenskap ska gå till Svenska Alliansmissionen, organisationsnummer 826000-4372. Pengarna går då till där de bäst behövs just då. Önskar du testamentera exempelvis till SAM:s församlingsplanteringar eller till vårt internationella arbete, skriver du istället att pengarna ska användas för detta.

Du kan också testamentera fastighet, bostadsrätt, aktier eller obligationer med mera. Skattemässigt är det mer fördelaktigt att skänka egendomen och låta SAM sälja den. Du slipper då eventuell reavinstskatt och din gåva blir mer värd. Tänk då på att inte sätta något villkor för hur fastigheten ska användas. Med tanke på hur snabbt vårt samhälle förändras kan ett sådant villkor försvåra användandet av fastigheten.

Ta gärna kontakt med oss om du vill nämna SAM eller SAU i ditt testamente, då kan vi hjälpa dig med eventuella frågor. Har du andra frågor angående testamenten är du också välkommen att kontakta oss.


Marita Karlsson

Ekonomichef

073-507 69 11