Här lämnas församlingsstatistik för 2021.

Senast 31 januari behöver vi församlingens uppgifter. Det är nödvändigt att statistikuppgifterna lämnas in i tid. Uppgifterna ligger till grund för bidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Har ni frågor kring statistikuppgifter är ni välkomna att kontakta oss!

Malin Röstedal

Administrativ koordinator

076-340 97 06