sam_adminSAU

SAU ska vara en organisation som gör skillnad

- Jag har stått med gråten i halsen många gånger på läger, när jag sett all den tid och energi som läggs ner av ideella ledare, och med sådan glädje.

Jacob Carlzon går in i sin nya roll som SAU:s generalsekreterare, med stolthet i ryggen. Frimodigt uttrycker han sin glädje över SAU:s arrangemang, och över alla suveräna ledare som gör dessa möjliga.

Jacob kommer från småländska Starkeryd utanför Skillingaryd, och har hunnit med både en miljövetar­utbildning och vår teologiska utbildning på ALT (Akademi för ledarskap och teologi). Han började jobba på SAU redan 2012, då som ungdomskonsulent. Dessutom undervisade han då på Mullsjö folkhögskola, i bibelkunskap, naturkunskap och miljö- och rätt­visefrågor.

Jesusfokus och lärjungaskap

Just natur-, miljö- och rättvisefrågor ligger Jacob väldigt varmt om hjärtat.
– Jag ser dem som en självklar och oerhört viktig del i lärjungaskapet, förklarar han. Kristen tro handlar för mig om långt mycket mer än att komma till himlen när jag dör. Kristen tro, genom spridandet av Guds rike, är en världsomvälvande kraft som är tänkt att förvandla världen här och nu, i en positiv riktning.

Det är också det Jacob önskar att SAU får vara – en organisation som gör skillnad, både i centralt ordnade arrangemang och i
lokalföreningarna.
– Jag har alltid uppskattat vårt tydliga fokus på att leda människor in i en relation med Jesus, fortsätter Jacob. Att utmana och utrusta har varit ledord länge, och det är fortsatt viktigt!
Han önskar att de arrangemang och utbildningar som SAU erbjuder får fungera som komplement till församlingarnas verksamheter, och inte vara som isolerade öar utan koppling till församlingslivet.
– SAU:s lokala förankring är en styrka. Vi är tillräckligt små för att hålla ihop och dra åt samma håll. Samtidigt är vi tillräckligt stora för att göra större satsningar.

Utmaningar i vår tid

Att hålla sig aktuell och relevant är alltid utmanande för en organisation som SAU.
– Samhällen och ungdomskulturer förändras ständigt, påpekar Jacob. Vi behöver ta pulsen på samhället för att veta vilka frågor som rör sig, vilka problem och möjligheter som finns.
– Det finns ett oerhört stort behov av vuxna förebilder idag, menar han. Mentorer som unga kan ta rygg på genom viktiga faser i livet. Där är våra församlingars verksamheter ett redskap som vi inte får underskatta vikten av.

Nytt för SAU

Ett område som Jacob skulle vilja utveckla är SAU:s internationella engagemang. Kanske kan man samarbeta med organisationer som redan har ett etablerat internationellt arbete.
– Jag skulle vilja se fler unga komma ut och prova på volontär-tjänst, internationella bibelskolor
eller liknande, berättar han. Kanske kan man jobba med att understödja personer som bär på en sådan längtan.
Samtidigt som Jacob nu går in i sin tjänst berikas SAU med tre nya medarbetare.
– Dem är vi väldigt nöjda med! De kommer med energi och driv, med teologisk kompetens och med mycket erfarenhet av barn- och ungdomsarbete.

Vid terminstarten kunde man också glädjas över den nya bibellinje som drog igång på Mullsjö folkhögskola. Här samverkar SAU med KRIK (Kristen Idrottskontakt) och Kungsportskyrkan i Huskvarna, för att driva en ettårig bibelskola med fokus på hälsa och träning.
– Vi har fyllt alla platser och lite till, berättar Jacob med ett leende. Det känns riktigt roligt!


Text: Carolina Olofsgård

Foto: Carolina Olofsgård