Marita GoodFörsamlingsplantering

Pionjärpastorn i Båstad vill nå ut till samhället

Ungefär samtidigt som världen drabbades av coronapandemin började Anna Andersson arbeta som pionjärpastor i Båstad. Och när de flesta församlingar i Sverige har fått minska sin verksamhet har Fyren i Båstad gått i motsatt riktning och istället nått ut till fler.

– Ja, corona har faktiskt lett till en del bra saker också. Gud kan göra mycket mer än vi kan ana. SMS-hälsningar som jag regelbundet skickar tas emot av omkring 50 personer. Jag började skicka hälsningarna eftersom programmet var så osäkert i våras. Med SMS:en ville jag ge uppmuntran och undervisning. Vi gör vad vi kan för att hålla kontakt med människor i och runt omkring församlingen, både för att de ska veta vad som händer och för att de inte ska känna sig bortglömda. Vi har också sett till att få en fin hemsida (fyrensforsamling.se). För att uppmärksamma vårt arbete bad vi tidningen skriva om vad vi gör i coronatider, berättar Anna.

Längtan att bli pastor

Anna är gift med Fredrik. De har tre döttrar och ytterligare två barn som är familjehemsplacerade hos dem. Hon har skrivit flera barnböcker och läser nu teologi på halvtid.
– Gud gör saker i sin tid, säger Anna.
Att vara pastor är något som hon längtat efter i stort sett hela livet.
– När jag i våras fick frågan om att bli pastor i vår lilla församling kändes det genast rätt i mitt hjärta. Jag såg det som en överraskning på 40-årsdagen från Gud. Jag hade just undrat om det skulle bli något av den längtan jag bar på. Jag trodde inte att jag skulle få arbeta som pastor när jag inte var utbildad, men nu pluggar jag parallellt med jobbet och kan genast använda det jag lär mig.

Lyfter fram Bibeln

Sedan flera år tillbaka har man i Fyren mötts för bibelstudium varannan vecka. När corona bröt ut började de istället hålla bibelstudierna digitalt.
– Det har lett till att vi nu har två grupper – en på nätet och en som träffas i kyrkan. (Vi träffades i kyrkan fram till i början av december.) Vi har mellan 10 och 15 personer i varje grupp, dessutom möts vi nu varje vecka. Många av dem som är med är inte medlemmar, men upptäcker mer och mer av vad Bibeln har att ge. Jag brinner för att visa människor helheten i Bibeln och att inspirera dem till att läsa Bibeln och få en egen relation med Jesus.

På bilden ser du en tidslinje som Anna tillverkat och ställt upp längs med väggarna i Fyren. Den gör det lättare att se när bibelns viktiga händelser ägt rum.

Text: Marita Good
Foto: Anna Andersson