Carolina OlofsgårdFördjupning

Några röster om fastan

Ett glädjefyllt allvar, ett sätt att fokusera på Gud, en reflektion över vad som är behov och vad som är begär. Fastan kan ha olika innebörder. Här kommer funderingar kring fastan från några personer med SAM-anknytning.

Ett sätt att fokusera på Gud

Hos oss i norra Moçambique fastar många församlingar ett par veckor i början på det nya året. Eftersom de flesta har muslimsk bakgrund avstår man mat från soluppgång till solnedgång. En sak vi poängterar i undervisningen är att fastan inte tar bort synderna, det har ju Jesus redan gjort, men att fastan är för att ödmjuka sig inför Gud och fokusera på honom.

Diane, Moçambique

Glädjefyllt allvar

Fastan för mig är en period av glädjefyllt allvar. Den är ett erbjudande om att söka sig närmare Gud. Den är också en tid att förbereda sig för påsken genom att sörja över synden, brustenheten och ondskan, samtidigt som man vet att påskdagen närmar sig. Jag brukar välja att avstå från något litet under fastan, något som jag tycker är gott att äta. Jag tycker att det är bättre att ha en fasta som man klarar av att hålla än att ha för höga ambitioner.

Stefan, Råslätt

Närvaro och eftertanke

Jag har väldigt svårt att avstå från mat under någon längre tid utan väljer istället att avstå från olika sociala medier som lätt gör mig stressad. I vissa fall innebär det att jag förlorar kontakten med vänner och bekanta, och många gånger är jag dåligt uppdaterad i vad som händer med personer jag känner. Det innebär en begränsning, men samtidigt blir jag mer närvarande där jag är och får mer tid för reflektion och eftertanke.

Jan-Erik, Kärrtorp

Skapa utrymme

I veckan när fastetiden börjar brukar vår församling ha korta andakter och bön varje kväll. Vi har sedan en bibelläsningsplan för hela fasteperioden med bibelställen som leder fram till påsk och olika böneämnen som blir en förberedelse inför påsken. Förutom att vi uppmuntrar till att följa bibelläsningen har vi olika förslag på hur vi kan fasta. Det kan vara att man avhåller sig från mat en gång per dag, mediefastar eller att man fastar flera dagar. Tanken är att skapa utrymme som gör att man får tid att vara inför Herren.

Bengt, Fiskebäck

Förberedelse inför påsken

För mig personligen är fastan en viktig tid av hjärtats förberedelse för påsken och ett konkret sätt att leva sig in i påskens båda budskap; smärta och glädje. Att avstå något för att vinna något ännu större har blivit viktigt. Under fastan är det lättare att se vad Gud vill göra i mitt liv och lättare att lyssna in Guds röst. Jag tror att fasta i vår tid kan innebära mer än mat. Att avstå eller minska användandet av exempelvis sociala medier och tv har varit viktigt för mig.

Jakob, Forserum

Ge rum åt det som är godast

Jag önskar att jag upptäckt fastan tidigare! Den har kommit att bli en av årets höjdpunkter. Jag frågar mig vad som är viktigt i mitt liv, vad som skymmer Kristus för min blick, och vad som skymmer Kristus i mig för andra. Jag funderar över vad som är behov och vad som är begär i mitt liv. Jag avstår från något gott för att ge mer rum åt det som är det godaste. Här där vi bor och arbetar är det få inom kyrkan som ens hört talas om fastan. När jag nämnt den ser man på mig med misstänksamhet, säkert på grund av att den dominerande religionen i landet har en fasteperiod som många uppmärksammar. Som kristen vill man då visa att man är fri från den religionens seder.

Sven, Sydostasien

#fastan2022 #jagärlivetsbröd