Carolina OlofsgårdSamhälle

Mission i affärslivet

Håkan Sandberg har gått från traditionell mission till att arbeta för Guds rike genom ”business”. Idag driver han det egna företaget Itzinya som hjälper unga människor att skapa jobb.

– JAG HAR INSETT att den utrustning och de egenskaper som en pionjär behöver ha i ett församlingsarbete är samma som man behöver ha som entreprenör i arbetslivet. I båda fallen handlar det om att man banar väg där det tidigare inte funnits något, inleder Håkan.
Hans resa som entreprenör tog sin början i ett församlingsplanteringsarbete genom Pingst på 1990-talet. Under en femårsperiod bodde han tillsammans med sin familj i den före detta kommunistiska diktaturen Albanien. Som så ofta i utvecklingsländer var befolkningen ung och sugen på förändring. Däremot var de äldre hårt indoktrinerade av kommunismen. Håkan och hans fru Renèe startade upp en liten församling med ungdomar i 15-års åldern, vilket innebär att flera av dem fick ta ledarroller i husgrupper. Mot slutet av femårsperioden insåg Håkan att om ungdomarna skulle kunna bygga sig en framtid i Albanien behövde de jobb. Men det fanns få att tillgå och han hade ingen kunskap om hur arbetstillfällen skapas.
– I min kyrkliga uppväxt var det uteslutet att jobba med ”business”. Så det var inget tänk jag hade med mig, men det kändes fel att inte kunna göra något mer för ungdomarna. Om de lämnade landet skulle det få stor inverkan på församlingen och samhället och precis så blev det. Idag bor de här personerna i andra länder.

Väl hemma i Sverige började Håkan fundera över hur han skulle kunna kombinera mission och affärsliv. Han började arbeta för ett internationellt IT-företag och lärde sig alltmer om företagande. Med den erfarenheten i bagaget var det efter några år åter dags att gå ut i mission.
– Jag och min fru bestämde att vi skulle åka ut som företagare, vilket skulle bli vår identitet som missionärer. Och det fanns en öppenhet hos EFK (som numera är var vi hör hemma) att experimentera. Men hur det verkligen skulle gå till visste ingen av oss.

I början av 2000-talet flyttade familjen till Turkiet för att bygga upp ett företag inom IT-branschen. Till det skulle de koppla ett ledarskapsföretag. Verksamheten fick en rejäl skjuts när de fick förfrågan om att starta ett franchiseföretag inom branschen. Det resulterade i att företaget under åtta år tränade ca 8000 ledare. 2011 lämnade de Turkiet för att återvända till Sverige. Det fanns en längtan tillbaka till ursprunget i deras arbete – till unga människor, utmaningarna med stor arbetslöshet och mötet med onådda som ännu inte hade hört evangeliet.

SEDAN 2014 DRIVER Håkan företaget Itzinya AB och den icke vinstdrivande organisationen Itzinya Networks. Konceptet går ut på att stödja lokala ledare så att de i sin tur kan hjälpa unga människor, och idag även flyktingar och migranter i Europa, att skapa egna jobb.
– Det finns inte tillräckligt många arbetstillfällen för världens befolkning. Exempelvis kommer Afrika de närmsta 20 åren behöva omkring 450 miljoner jobb. Marknaden kan klara av att skapa 250 miljoner av dem, vilket innebär att det kommer saknas 200 miljoner jobb enligt EU. Vi behöver därför hjälpa unga människor att få kunskap om hur de startar företag. Vi lyfter det här ytterligare en nivå och har målet att alla som startar företag ska ha en affärsmodell som håller för att anställa åtminstone fem personer.

Itzinya driver lokala start up-akademier och erbjuder en inkubator där företagsidéer får utvecklas. För deltagarna, som är mellan 18-30 år, väntar en tre månader lång utbildning på halvtid i företagande samtidigt som de ges möjlighet att utveckla sina idéer under vägledning. Därefter får de testa dem direkt mot marknaden för att efter det kunna förändra och anpassa varan eller tjänsten. Det tog Håkan åtta år att implementera konceptet på åtta platser i världen. I år ser han ut att dubbla den kapaciteten.
– Talang är jämnt distribuerat över världen, men det är däremot inte möjligheterna. Det kan handla om att ett land är avskärmat från marknaden, har ett ekonomiskt system eller ett regelverk för export som inte fungerar. Det kan också bero på dold rasism. Jag anser att näringslivet kan ha en funktion som ingen annan har, nämligen att bjuda in dem som står utan jobb att bygga en hållbar framtid.

EN KVINNA SOM har gått igenom processen är Chimdi Okpaleke i Nigeria. Sedan fem år tillbaka driver hon ett företag som tillverkar yoghurt för barn. Företaget har sin grund i att ett av hennes barn som liten vägrade mjölkprodukter. De enda som fungerade var en viss yoghurt som en vän kom med. Chimdi lärde sig att laga yoghurten och många i hennes omgivning fick också intresse för produkten. Sedan kom hon i kontakt med Itzinya. Från att ha tillagat yoghurten i sitt eget kök driver hon idag ett företag med tio anställda.

Chimdi Okpaleke, Nigeria, driver idag ett företag med tio anställda.

– Det finns något hos kvinnliga entreprenörer som gör att de generellt bygger mer långsiktigt. De är över lag mindre giriga än män och återinvesterar sina pengar på ett annat sätt, menar Håkan och fortsätter. Vi vill bygga entreprenörer, likt Chimdi, som bygger företag, som i sin tur bygger familjer och samhällen. Förutom kunskap i företagande jobbar vi också med att utveckla deltagarnas värdesystem genom coachning. Det är vid dessa tillfällen som vi också kan få möjlighet att introducera dem till Jesus.

EN STOR UTMANING för nystartade företag är att få ihop ett startkapital som möjliggör att de kan satsa på sina idéer. Håkan berättar att det är därför som företagen behöver starta småskaligt. Samtidigt är möjligheterna oerhörda. Varje entreprenör som blir inspirerad och får sin verksamhet att fungera leder till självförsörjning och i bästa fall, försörjning för fler.
– För mig som missionär känns det fantastiskt att kunna hjälpa samhället på det här sättet. Vi gör det med respekt och omtanke om hela människan. På så sätt kommer vi djupare och ges möjlighet att få tala om livet, framtiden och evigheten med entreprenörer vi möter.
Håkan menar att vi inom kyrkan har en enorm utvecklingspotential om vi förstår kraften i företagande.
– Lärjungaskapet gäller hela mitt liv och den största delen spenderar jag på mitt arbete. Vi behöver inse hur man kan vara lärjunge i arbetslivet och i sitt företagsbyggande. Att vi är Guds rikes representanter. Om vi verkligen förstod detta i våra församlingar, så skulle vårt inflytande i samhället och vår mission se helt annorlunda ut. Det finns en kraft i företagandet. En kraft att lösa problem, bygga förtroende och skapa välstånd som vi behöver.

Text: Karin Flygare, kommunikationsansvarig