Carolina OlofsgårdSamhälle

Kyrkorna utlyser gemensam bön för Sverige

Dagen efter valet samlades styrelsen för Sveriges kristna råd. Med anledning av valresultatet konstaterade styrelsen att det finns anledning att glädjas åt den demokratiska delaktigheten i landet och ett högt valdeltagande. Samtidigt ser styrelsen en stor osäkerhet i en krävande situation.

Styrelsen konstaterar att landet av allt att döma står inför ett parlamentariskt dödläge. Där det verkar dött, letar kristna efter liv som spirar, det liv som spränger nya vägar. Det behövs nytänkande bortom invanda politiska mönster, både för kortsiktiga och långsiktiga utmaningar: för den sociala sammanhållningen i vårt land liksom för den allt mer överskuggande klimatkrisen. Sverige behöver en modig strävan efter det gemensamma bästa. Bön hjälper oss att hålla samman som medmänniskor när annat vill splittra oss.

Sveriges kyrkor och församlingar uppmanas att be för den politiska situationen. Låt oss göra det enskilt och gemensamt när vi möts till gudstjänst söndagen den 16 september och fram till dess att regeringssituationen är löst. Låt oss be om ödmjukhet, vishet, kärlek och frid för folkvalda politiker inför kommande samtal och förhandlingar.


Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet. 

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning.

I Jesu namn.
Amen.


Sveriges kristna råd – 2018-09-10

Kyrkoledare i styrelsen för Sveriges kristna råd den 10 september 2018:

 • Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén
 • Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan
 • Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
 • Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
 • Joseph Godram, präst, Koptiska kyrkan
 • Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
 • Misha Jaksic, ortodox samordnare
 • Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen
 • Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska frikyrkan
 • Gabor Sebestyen, kyrkorådsordförande, Ungersk protestantiska samfundet i Sverige
 • Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS
 • Bobby Sjölander, missionsföreståndare, Adventistsamfundet
 • Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
 • Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 27 medlemskyrkor och 2 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt.