AKUT HJÄLP BEHÖVS EFTER NATUR­KATASTROFER

Just nu kämpar miljontals människor i södra Afrika, som på grund av årets naturkatastrofer står utan mat och tak över huvudet. Våra systerkyrkor i Moçambique, Malawi och Zimbabwe vädjar om vår hjälp att möta de mest akuta behoven.

Ge en gåva som går direkt till mat eller återuppbyggnad av förstörda hus!

Swish: 900 85 90
BG: 900-85 90
Märk inbetalningen ”Katastrof”

GE EN GÅVA DIREKT >

I Malawi har 23 av 28 distrikt utlyst katastroftillstånd. Torkan är extrem och årets skördar är förstörda. Ett enormt antal människor riskerar inom kort tid vara utan mat. Majs är basfödan och utgör en stor del av kostintaget. Nio av tio hushåll på landsbygden odlar majs och över 90 % av dessa förlitar sig enbart på regn för bevattning. Nästan alla av Allianskyrkans församlingar i Malawi finns på landsbygden och dess medlemmar är helt beroende av jordbruket. Årets torka har därför drabbat kyrkan och människor i dess närhet mycket hårt, och man är i akut behov av hjälp.

Moçambique, framför allt området runt huvudstaden Maputo, drabbades i mars av cyklonen Filip. Många människor fick se sina hus rasa och fyllas av vatten. Cykloner har blivit allt vanligare i detta extremt fattiga land, och nu måste människor återigen försöka bygga upp sina hus och sin tillvaro. Allianskyrkan i Moçambique, som bland annat finns i och runt Maputo, har skapat en fond för att hjälpa de som drabbats. Varje medlem i kyrkan är uppmanad att bidra med det man kan, och vi inom SAM vill göra detsamma.

Zimbabwe är också hårt drabbat av torka med förstörda skördar som en konsekvens. Även boskap blir utan mat och vatten, vilket slår hårt mot familjer som är beroende av dessa. Matpriserna ökar kraftigt och för att få in pengar har människor börjat sälja sina tillhörigheter. Ofta lämnar männen sina familjer för att söka inkomstmöjligheter. Man ser att många barn inte längre orkar gå i skolan. Och man ser att barnäktenskapen ökar, då familjer ”säljer” sina döttrar till äldre män för att få pengar till mat. Allianskyrkan i Zimbabwe har just nu kontakt med 1 200 familjer, där man planerar att dela ut matpaket.

Naturkatastrofer i södra Afrika blir allt vanligare och alltmer allvarliga, till följd av klimatförändringar som vi i västvärlden är med och orsakar. Vi uppmanar till att be för våra systerkyrkor i dessa länder, att vara generösa med gåvor som kan hjälpa en del av de mest akuta behoven, och att fundera över vilka förändringar vi kan göra i vår vardag för att minska vår negativa påverkan på skapelsen.