Loading Events

Skörden är mogen

11 maj KL 12:30 -
12 maj KL 13:00

Pionjärdygn i Villa Shalom, Oskarshamn

”Ni säger: fyra månader till , så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd” (Joh 4:35).
Det spirar en andlig längtan i vårt land och vi börjar se tecken på att det finns en mogen skörd. Årets pionjärdygn är förlagd till Kalmar län och är ett samarrangemang mellan Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan Region Öst. Kalmar län är det län i Sverige där frikyrkorna minskar mest i medlemsantal och därför vill vi lägga fokus på både behoven och utmaningarna i den här delen av Sverige. Vi gör det genom att samlas den 11-12 maj på Villa Shalom i Oskarshamn, en missionsbas i hjärtat av Kalmar län.

Du hittar mer information om dygnet nedanför anmälningsformuläret

Anmäl dig till Pionjärdygn 2019

Välkommen till Villa Shalom, Oskarshamn 11-12 maj Deltagaravgiften är 550 kr (inkluderar logi och mat hela dygnet) Endast mat kostar 450 kr. Tag med lakan och handduk. Avgiften betalas i förväg till Shalom, Bankgiro 420-5274. Märk betalningen Pionjärdygn. Det finns även möjlighet att betala på plats. Anmäl dig senast 2 maj

AVBOKNINGSREGLER >

Medverkande

Marina Bratterud, jobbar med församlingsplantering och församlingsutveckling inom Frälsningsarmén och är ansvarig för Frälsningsarméns pionjärutbildning. Brinner för mission och kommunikation och kommer att dela med sig av sin erfarenhet att plantera församlingar för att nå nya människor.

Paul Gren, pastor och församlingsplanterare i Kalmar. Har tillsammans med sin fru Annika varit initiativtagare till Vardagskyrkan i Kalmar. Paul kommer att berätta om deras församlingsplanteringsresa och visionen om en växande husförsamlingsrörelse.

Birger Borgemo, skeppare på missionsbåten Shalom och initiativtagare till missionsorganisationen Shalom Mission. Har sin bas i Oskarshamn och blir vår värd under dygnet på Villa Shalom. Birger kommer att tala om mötet med sökande människor och det andliga läget utefter Smålandskusten.

Peter Svanberg, samordnare för församlingsgrundande, Equmeniakyrkan Region Öst, Har sedan 10 år tillbaka utvecklat och burit ansvar för Svenska Missionskyrkans och Equmeniakyrkans församlingsgrundande arbete. Församlingsföreståndare i Församlingen Brofästet – kristen gemenskap i Färjestaden.

Jonas Melin, pionjärkonsulent i Svenska Alliansmissionen med ansvar för församlingsplantering och församlingsutveckling. Engagerad i ledarskapet i Råslätts församlingsgemenskap i Jönköping.

Program

Lördag
12.30 Lunch
13.30 Introduktion med lovsång och bön, Peter Svanberg
14.00 Hur är läget i Kalmar län? Vad säger statistiken? Jonas Melin
14.20 Skörden är mogen i Kalmar län, Birger Borgemo
15.00 Fika
15.30 Vidare – ett gemensamt mål för församlingsplantering och mission i Sverige, Jonas Melin, Peter Svanberg
16.30 Berättelsen om Vardagskyrkan i Kalmar, Paul Gren
18.00 Kvällsmat
19.00 Bönekväll, Vi ber för varandra och för kommunerna i Kalmar län
21.00 Kvällsfika, gemenskap

Söndag
8.00 Frukost
9.00 Att nå nya människor, Marina Bratterud
10.30 Fika
11.00 Gudstjänst, predikan av Marina Bratterud
12.30 Lunch

Avgift: Deltagaravgiften är 550 kr och inkluderar logi och mat för hela vistelsen. Tag med lakan och handdukar. Endast mat kostar 450 kr.
Avgiften betalas i förväg till Shalom Mission, Bankgiro 420-5274. Märk betalningen Pionjärdygn. Det finns även möjlighet att betala på plats.
Anmälan: Senast 2 maj

Kontakt

Jonas Melin
Pionjärkonsulent med ansvar för församlingsplantering och församlingsutveckling, SAM, jonas.melin@alliansmissionen.se, 076-190 53 88
Peter Svanberg
Samordnare för församlingsgrundande, Equmeniakyrkan Region Öst, peter.svanberg@equmeniakyrkan.se, 070-600 60 48