KL 9.00 − 16.00

Gemensam inledning med Gunnel Noreliusson, pastor i Mullsjö missionsförsamling. Därefter valbara seminarier (väljs vid anmälan) och god mat. Avslutning med bön och lovsång.


SeminarierFÖRMIDDAG


Psykisk ohälsa
- Vad är det?

Image

Tro, familj och församling

Image

Den mindre församlingen
- Utmaningar och möjligheter

Image

Kassörens roll i församlingen

Image

HBTQ
- Var står SAM i frågan?EFTERMIDDAG


Psykisk ohälsa
- Bemötande och stöd

Image

Barn som utmanar
- Att möta barn i behov av särskilt stöd

Image

Den mindre församlingen
- Vi delar erfarenheter och söker möjligheter

Image

Vårt internationella uppdrag
- Hur inspirerar vi församlingen?

Image

HBTQ
- Bemötande och delaktighet
Image

Välkommen till en viktig dag med inspiration, glädje, kunskap och nya kontakter!

Pris: 240 kr


Image

Image

Image

Image