Image

EN LÖRDAG OM FÖRSAMLINGEN

SAM och SAU bjuder in till en heldag för styrelser, anställda, musiker, missionsråd, barn- och ungdomsledare samt andra intresserade.

2 april

Mullsjö folkhögskola

ANMÄL DIG SENAST 17 MARS!

Kassörens roll i församlingen

Praktisk information, frågor och erfaranheter.

Församlingsaktuellt

Hur arbetar vi under pandemin?

Välkommen till en viktig dag med inspiration, goda möten och ny kunskap!

8.30-9.30 Fika och incheckning

9.30-10.30 Bara den vilsne kan bli funnen:
Om andlig fördjupning i vår tid (och alla tider)
Gemensam samling med Carl-Henric Jaktlund, Nationell ledare Alpha Sverige

10.30 Fruktstund

10.45-12.00 Fem valbara parallella seminarier.
Läs mer om seminarierna längre ner.

12.00-13.30 LUNCH

13.30-14.45 Fem valbara parallella seminarier
Läs mer om seminarierna längre ner.

Kl. 15.15  Gemensam samling med förbön & lovsång
Ulf Häggqvist, Missionsföreståndare SAM
Sara Vittgård, Musikkonsulent SAU/SAM

kl. 16.00  Avslut

Kostnad för dagen: 300 kronor, faktureras i efterhand
Anmälan senast 17 mars

Varmt välkommen till FörsamlingslyftetValbara seminarier förmiddag

1. Hjälp! Hur hjälper vi nutidsmänniskan att upptäcka och djupna?

Välkommen med på en presentation av Alpha Sveriges olika resurser och ta del av hur församlingen kan använda dem bäst. Alpha och Alpha Youth (grundkurser i kristen tro för vuxna och tonåringar) presenteras, tillsammans med Äktenskapskursen och Bönekursen.
Carl-Henric Jaktlund, Nationell ledare Alpha Sverige
Jacob Ämterlind, Generalsekreterare SAU

2. Uppdrag: Missionsinspiration

Under 2021 lyssnade Internationella avdelningen (IA) in SAM:s missionsråd om hur råden arbetar med mission och hur de önskar samverka med oss på IA och de utsända missionsarbetarna. I detta seminarium presenterar vi undersökningen och berättar om hur vi framöver önskar utrusta och inspirera missionsråden i deras uppdrag.
Martin Ström Internationell Missionsledare SAM
Isak Nilsson, Internationell Personal- & verksamhetsutveckling SAM
Karolina Sturesson, Internationell Administratör SAM

3. Den mindre församlingen – utmaningar och möjligheter, del 1 av 2: Introduktion

Många av SAM:s församlingar har färre än 50 aktiva medlemmar. Det är en utmaning att vara en liten församling, men det kan också vara en möjlighet. Den stora Frikyrkoundersökningen 2021 visade att små församlingar växer mer än stora församlingar. Vad kan vi lära oss av detta?
Jonas Melin, Pionjärkonsulent SAM
Lars-Gunnar Jonsson, Nationell Missionsledare SAM

4. Förtroendearbetstid – till fördel för både församlingen och pastorn

Att vara arbetsgivare med anställd som har ”förtroendearbetstid” har både fördelar och utmaningar.
Vad innebär förtroendearbetstid? Vi kommer att lyfta både styrelsens och pastorns perspektiv.
Anna Ahlström, Församlingskonsulent SAM

5. Skärp dig!

Under temat ”Skärp dig!” kommer vi få ta del av tips och inspiration kring hur vi i kyrkans barn- och ungdomsgrupper kan bli bättre på att bemöta barn med särskilt behov av stöd. Hur kan vi arbeta förebyggande i gruppen? Hur kan vi arbeta med att skapa relationer? Och hur kan vi arbeta för att få ett bättre ledarförnuft?
Elin Vernersson, klasslärare och specialpedagog/lärare
Marie-Louise Alsäter, Barnkonsulent SAU

Valbara seminarier eftermiddag

1. Växtvärk: Att vägleda framåt när tron tycks stanna av

Många människor upplever faser där tron svajar och söker nytt fäste, inte minst är det vanligt när tonårstron ska ta steget vidare. Hur möter och vägleder man människor i ett sånt livsskede?
Carl-Henric Jaktlund, Nationell ledare Alpha Sverige
Jacob Ämterlind, Generalsekreterare SAU

2. Nya vägar ut i världen

De som aldrig fått höra evangeliet blir fler och fler samtidigt som svenska samfund och organisationer sänder färre och färre arbetare. Vi tror att en väg framåt är att sända flera människor på nya sätt, där inte våra begränsade ekonomiska resurser hindrar människor från att gå ut i hela världen. Var med oss på denna workshop, lyssna in, dela dina perspektiv och låt dig inspireras.
Martin Ström Internationell Missionsledare SAM
Isak Nilsson, Internationell personal- & verksamhetsutveckling SAM
Karolina Sturesson, Internationell Administratör SAM

3. Den mindre församlingen – utmaningar och möjligheter, del 2: Vägen framåt

Utifrån förmiddagens introduktion fördjupar vi samtalet genom att bearbeta varje församlings unika situation. Vi lär av varandra och stakar ut en väg mot framtiden.
Jonas Melin, Pionjärkonsulent SAM

4. Vad är det vi sjunger?

”Vill du veta vad vi tror på, kom och hör vad vi sjunger” lär Augustinus ha sagt en gång. Men vad är det vi egentligen sjunger? Under hösten 2020 initierade SAM:s Musikråd en undersökning i våra församlingar där man fick svara på vilka de vanligast sjungna gemensamma sångerna var i gudstjänsten. Utifrån detta underlag tar vi oss an frågor som handlar om vad vi genom sångerna förkunnar och förmedlar, men också vilka ämnen som väljs bort genom att vi inte sjunger vissa sånger och hur det påverkar vår Gudsbild.
Sara Vittgård, Musikkonsulent SAU/SAM

5. Utmaningar i större församlingar

Där två eller tre är församlade finns det fyra olika åsikter…. Hur finner man en väg för en stor församling med många möjligheter och olika viljor? De flesta stora församlingars kultur är formade i en annan tid. Hur lär vi känna den kulturen och hur kan vi forma den till vår samtid? Detta är en samling om de möjligheter och utmaningar som kommer med att vara många i samma församling.
Daniel Wramhult, pastor och föreståndare Immanuelskyrkan i Jönköping
Lars-Gunnar Jonsson, Nationell Missionsledare SAM

Sista anmälningsdag har passerat. Maila carolina.olofsgard@alliansmissionen.se för frågor.

Image
Image
Image