Carolina OlofsgårdSamhälle

Företagande med flera dimensioner

Bernt-Arne Winberg driver möbelföretaget Hagagruppen, med målet att både skapa god lönsamhet och bidra till en positiv samhällsutveckling. Han vill förverkliga missionskallelsen i företaget och vara generös med det han fått att förvalta.

”DU KAN INTE blomma förrän du slår rot. Kanske du ska slå rot i Bottnaryd och blomma här.” Pastorns ord till Bernt-Arne kom i en tid då han var inställd på att få åka tillbaka till missionsfältet. Under fyra år hade han och hustrun Gerd arbetat tillsammans med SAM:s systerkyrka i Zimbabwe, i ett byutvecklingsprojekt. Men den dörren stängdes och i stället bestämde de sig för att ta med missionskallelsen in i det dagliga livet hemma i Sverige.
– Åren i Zimbabwe var de mest berikande i mitt liv. De påverkade mig som människa, mina värderingar och vad jag tyckte om olika saker. Det fundamentet har jag tagit med mig och kommit fram till att man kan göra något med svenssonlivet också, menar han.

Gerd och Bernt-Arne, av de flesta kallad ”B-A”, bor på landsbygden utanför Bottnaryd. I Bottnaryds Alliansförsamling är B-A aktiv som söndagsskolledare, kretsordförande och inom församlingens integrationsarbete. Han är utbildad lantmästare och har på den yrkesbanan tidigare jobbat framför allt med rådgivning inom ekologiskt lantbruk. 1989 fick Gerd och B-A ganska plötsligt gå in i arbetet i Zimbabwe. Under deras år där skedde stora förändringar i hur SAM tänkte och jobbade internationellt. Det SIDA-stödda projekt som drevs av SAM:s medarbetare från Sverige skulle gå över till att drivas av den lokala kyrkan. För att nå en hållbar utveckling fick inte kyrkan vara beroende av de svenska medarbetarna, utan behövde äga projektet själva.
– Det var en bra och spännande utveckling men det var också svårt, minns B-A. Vi var otåliga och ville fort framåt. Kyrkan arbetade mer eftertänksamt och långsamt. Men det blev bra till slut.

B-A beskriver sig själv som nyfiken på nya saker, något av en äventyrare. Det gjorde att steget inte var så långt att som 23-åring åka till Zimbabwe. Och kanske var det också det som gjorde att han 2006 bestämde sig för att ta över sin pappas företag i Bottnaryd, trots att möbelbranschen låg långt ifrån hans tidigare erfarenheter. Här öppnades möjligheten att ta med sig missionskallelsen in i företagarvärlden.

MÖBELFÖRETAGET HAGAGRUPPEN startades 1968 av B-A:s pappa Dan Winberg. De tillverkade möbler och sålde på den svenska marknaden. Idag sker produktionen i andra länder medan Hagagruppen med sina tolv anställda står för design, lagerhållning och distribution, framför allt av soffor och fåtöljer till större svenska möbelkedjor.
– Det här är ett affärsdrivet företag, det sticker vi inte under stolen med, säger B-A. Vi jobbar för att få en god omsättning. Men vi har fler dimensioner än att bara växa och få lönsamhet.
Företaget vilar på en värdegrund som innebär att de vill vara ansvarsfulla, trovärdiga och innovativa. De vill skapa mervärde för människor.
– Vi är en del av samhällsbygget genom att tillföra något positivt till bygden. Vi skapar arbetstillfällen och vi har ambitionen att återspegla samhället som det ser ut. Företaget ska innehålla olika typer av människor, det tänker vi på aktivt när vi rekryterar.
B-A berättar om en av sina produktutvecklare. Han kommer från Mellanöstern och är analfabet, och genialisk när det gäller att hitta funktionella designer och reparera defekta produkter. Han berättar också om en medarbetare som har 10 % synförmåga och med rätt anpassning av arbetsmiljön gör en stark insats vad gäller orderregistreringar.
– Alla ska få plats. Kan man bara hitta styrkan hos varje människa så kan det bli väldigt bra, menar B-A.

”En del har gåvan entreprenörskap och då ska man också ta ansvar för att jobba på ett positivt sätt i samhället och vara generös med det man blivit anförtrodd. Vårt företag ska välsigna människor.”

EN FÖRDEL MED att vara egenföretagare tycker B-A är att man själv kan bestämma hur man vill förfoga över företagets tillgångar.
– En del har gåvan entreprenörskap och då ska man också ta ansvar för att jobba på ett positivt sätt i samhället och vara generös med det man blivit anförtrodd. Vårt företag ska välsigna människor. Hagagruppen har valt att ge ekonomiskt stöd inte bara till församlingen i Bottnaryd, utan också till lokala föreningar och dessutom till flera olika missionsorganisationer.
– Det är det här som Gud har gett oss att förvalta. Vi hanterar Guds pengar. Då är det naturligt att vara generösa. Men generositet handlar inte främst om antalet kronor. Det handlar om en livsinställning. Att jobba med mission kräver resurser och här får vi ge det vi kan, av pengar men också av tid, visioner och idéer. B-A finns även med i styrelsen för det SAM-drivna aktiebolaget S&W Innovate AB, som just nu utvecklar SAM:s arbete med entreprenörskap runt om i världen. Det är ett sätt för honom att bidra med sina kunskaper och erfarenheter av företagande.

Hållbarhet, både miljömässig och social, är viktigt för B-A. Det är ytterligare en dimension av att som företag bidra med något positivt. Han drömmer egentligen om ett företagande som är ännu mer inriktat på hållbar samhällsutveckling.
– Hagagruppen lever på människors konsumtion. Det är lite jobbigt och någonting vi diskuterar och funderar kring mycket, säger han.
Det har varit en lång resa i hur företaget jobbar med leverantörer. Idag finns en bra grund i lagstiftningen inom EU över vad produkterna som säljs får innehålla.
– Vi jobbar med att våra leverantörer inte endast ska hålla sig inom de lagstadgade ramarna, utan vi har i stället högre ambitioner och använder oss av så kallade Oeko-Tex-certifierade* material i våra produkter. Vi har också valt att bara jobba med ett fåtal leverantörer för att kunna ha bättre styrning. Men man måste vara ödmjuk och erkänna att det är svårt att ha 100 % koll.

– JAG SKULLE VILJA uppmuntra andra företagare att använda företaget till mer än att skapa god lönsamhet. Med fler dimensioner blir det otroligt spännande. Fundera på varför du har ett företag och vad du kan göra med det.
Inom SAM finns många företagare och B-A ser möjligheter med att kunna samverka.
– Jag drömmer om ett nätverk inom SAM med företagare och entreprenörer, berättar han. Där skulle vi kunna uppmuntra och utmana varandra. Företagarna har en viktig roll inom vårt samfund. Jag har hjärta för SAM och skulle önska att de som har sina rötter här använder det de har inom samfundet.


Text & foto: Carolina Olofsgård, kommunikatör

* En av världens mest erkända certifiering för textiler, vilken intygar att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga.