FÖRSAMLINGS­UTVECKLING

Vi vill leda människor till en tro på Jesus Kristus och forma gemenskaper där troende växer som lärjungar.

I SAM:s övergripande målbild säger vi bland annat att vi vill se nya kristna gemenskaper formas och att en positiv utveckling är tydlig i våra församlingar. Nedan presenteras två olika hjälpmedel att använda i en satsning på församlingsutveckling.

Det ena är redskapet APOLLOS, där församlingen tillsammans med en handledare bearbetar fyra relevanta områden inom församlingslivet. Det andra är ett material om hur man kan forma fungerande och livsnära SMÅGRUPPER i församlingen.

Image
Image
Image

Apollos är ett redskap för församlingar som vill växa. Det är en process där ni som församling får hjälp att tydliggöra vad det är ni drömmer om, var ni befinner er nu, vilka ni är och vad ni kan göra tillsammans. Ett tillvägagångssätt för att se vad som är viktigast och göra upp med det som står i vägen, med målet att fler människor ska få lära känna Jesus Kristus.

Image

Apollos är en process som innehåller fyra olika moduler och löper över en period av tre till fyra år. Den första modulen handlar om att tydliggöra och/eller formulera församlingens vision. Den andra innebär att ta reda på vad som är församlingens verklighet, det vill säga hur nuläget ser ut i församlingen och i det omgivande samhället. Den tredje modulen har rubriken värden och här jobbar man med att bearbeta och formulera det som verkligen är viktigt i församlingens liv. I den fjärde modulen pratar vi om att det måste bli verkstad. Här bearbetar vi vad vi gör tillsammans utifrån vår vision, vår verklighet och våra värden.

En beskrivning av Apollosprocessen finns i nedanstående häfte (pdf). Här kan du inte bara läsa om de fyra Apollosmodulerna, utan också om arbetsgången och om vilka verktyg som finns att tillgå.

LADDA NED HÄFTET OM APOLLOS >

Image

Välkommen att ta en kontakt om ni vill veta mer eller är intresserade av att inleda en Apollosprocess i er församling!

Jonas Melin

Pionjärkonsulent

076-190 53 88
Image

I en liten grupp kan du växa som människa och formas som lärjunge till Jesus. Det är en plats att komma närmare både Gud och dina medvandrare. I det här materialet delar vi tankar och erfarenheter kring hur vi formar fungerande och livsnära smågrupper.

Image

Att kristna samlas i små grupper i hemmen började redan under Nya testamentets tid och har varit viktigt i många rörelser genom hela kyrkohistorien. Grupperna har haft olika namn, men det gemensamma har varit att bygga gemenskap, uppmuntra varandra att växa som lärjungar och dela evangeliet vidare.

Det finns många utmaningar med att få smågrupper att fungera på ett bra sätt. Förhoppningsvis kan det här häftet vara till hjälp för den som vill satsa på smågrupper. Du kanske funderar på att starta en grupp själv, eller du vill få igång smågruppsarbetet i din församling. I det här häftet får du praktiska råd och tips som kan hjälpa dig att få smågruppen att fungera på ett bra sätt. Du får också lite hjälp med hur du ska hantera några av de problem och svårigheter som kanske kommer att uppstå längs vägen.

LADDA NED HÄFTET OM SMÅGRUPPER (PDF) >

Välkommen att ta en kontakt om ni har några frågor eller funderingar kring att arbeta med smågrupper!

Jonas Melin

Pionjärkonsulent

076-190 53 88