Svarttorps Missionsförsamling

Församlingen ingår i Lekeryd-Svarttorps församlingskrets, tillsammans med Lekeryds Missionsförsamling.

Församlingen ingår i Lekeryd-Svarttorps församlingskrets, tillsammans med Lekeryds Missionsförsamling.