Lekeryds Missionsförsamling

Församlingen ingår i Lekeryd-Svarttorps församlingskrets, tillsammans med Svarttorps Missionsförsamling.

Församlingen ingår i Lekeryd-Svarttorps församlingskrets, tillsammans med Svarttorps Missionsförsamling.