Landsbro Alliansförsamling

Församlingen ingår i Landsbrokretsen av SAM, tillsammans med Hjältaryds Alliansförsamling och Myresjö Östra Missionsförsamling.

Rosenvägen 4
57472 LANDSBRO