Hubbestads Alliansförsamling

Församlingen ingår i Svenarumskretsen av SAM, tillsammans med Hagafors-Hoks Alliansförsamling.

pastorn@svenarum.nu

Hubbestads Missionshus
56013 HOK