Broaryds Alliansförsamling

Församlingen ingår i Broaryd-Burserydskretsen, tillsammans med Burseryds Alliansförsamling.

Församlingen ingår i Broaryd-Burserydskretsen, tillsammans med Burseryds Alliansförsamling.

allianskyrkan@burseryd.com

Kärrhult 1
33392 Broaryd