Björkenäs Missionshus

C/O Ryno Andersson, Skogsholm
56393 GRÄNNA