Kärrtorpskyrkan

Det som började som en vision har genom hårt arbete och mycket bön idag blivit en församling i Stockholmsförorten Kärrtorp. Här hade det inte funnits någon kristen gemenskap på många år, men nu finns denna församling som sprider Guds ord till Kärrtorpsborna.

Kärrtorp är en attraktiv förort med ett rikt kulturliv i sydöstra Stockholm. Genom nybyggnation och generationsväxling i äldre bostäder har det blivit en tydlig föryngring av befolkningen i Kärrtorp. Med tunnelbana går det att åka till Stockholms centrum på 10-15 minuter, samtidigt gränsar Kärrtorp till Nackareservatet där det finns stora naturområden. Kärrtorp och angränsande Enskededalen har närmare 8000 invånare.

Fram till 1992 hade Svenska Kyrkan gudstjänstverksamhet i Kärrtorp. Därefter har ingen regelbunden kristen verksamhet funnits varken i Kärrtorp eller i Enskededalen. 2005-2006 föddes en vision om att starta en församling i Kärrtorp. Tanken var att en lokal församlingsgemenskap skulle kunna visa vad kristen tro innebär i vardagslivet och presentera evangeliet för människor som sällan eller aldrig kommer i kontakt med det.

Sedan 2007 stöder SAM församlingsplanteringen i Kärrtorp. Samma år startades kaféet Elvakaffe som finns inne i en secondhand-butik i Kärrtorps centrum och som drivs av biståndsorganisationen Humanbridge. Elvakaffe har blivit en mötesplats och ett ansikte utåt för församlingsplanteringen. 2009 startade den första smågruppen (hemgrupp) och något år senare hölls den första gudstjänsten. 2014 bildades församlingen Kärrtorpskyrkan.

Församlingen Kärrtorpskyrkan vill vara en lokal församling. Samtidigt vill församlingen vara med och bidra till att fler församlingsplanteringar kan startas i förorter och bostadsorter där det kristna vittnesbördet är svagt.

Du kan stödja Kärrtorpskyrkan genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till arbetet >