Sveriges största pastorsutbildning

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är Sveriges största pastorsutbildning, som vi driver tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Pingst FFS m.fl.

ALT är en starkt bibelförankrad och praktiskt utformad utbildning, där studenter utbildas för församlingens uppdrag. Här varvas de teologiska fördjupningarna med faktiskt församlingsarbete. Följd av en egen mentor får studenterna en gedigen teoretisk utbildning, mitt i det praktiska församlingslivet. Efteråt har studenterna erfarenhet, verktyg och kunskap för att leda Guds församling.

ALT:s WEBB >

Du kan stödja ALT genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till utbildningen >