Våra arbeten

Det är vårt uppdrag att gestalta Jesus Kristus i världen. Vi vill möta människors behov, såväl andliga som fysiska och sociala. Genom långsiktigt arbete utrustar vi och skapar förutsättningar för människor att själva kunna bygga en bättre framtid. Nedan berättar vi om en del av de arbeten vi bedriver och/eller stöder, i Sverige och i andra länder.

  • VÄLJ
Utsatt folkgrupp får bättre förutsättningar

Utsatt folkgrupp får bättre förutsättningar

Genom skolverksamhet och socialt företagande jobbar vi bland romer och ser hur de blir en stolthet i det rumänska samhället, istället för ett undangömt folk.
Läsning öppnar nya dörrar

Läsning öppnar nya dörrar

Genom ett läs- och lekprojekt, i ett av Nordafrikas ökenländer, stimuleras barn och mammor till utveckling och utbildning.
Bekämpa människohandel

Bekämpa människohandel

I den del av Rumänien där flest unga tjejer i Europa rekryteras för människohandel, skickar vi informationsteam till skolor. Teamen undervisar elever om vad människohandel är och hur de kan undvika att luras in i det.
Stödgrupper för hiv-smittade

Stödgrupper för hiv-smittade

I Eswatini, där hiv-smittan slagit hårt med alla problem det medför, arbetar vi utifrån en modell där man i mindre grupper både får kunskap om sjukdomen och stöd till egen försörjning.
Nya metoder för byutveckling

Nya metoder för byutveckling

På landsbygden i en före detta sovjetrepublik i Centralasien arbetar vi med samhällsutveckling på flera olika plan. Det handlar bland annat om att förbättra folkhälsan och att hitta nya inkomstkällor.