Våra arbeten

Det är vårt uppdrag att gestalta Jesus Kristus i världen. Vi vill möta människors behov, såväl andliga som fysiska och sociala. Genom långsiktigt arbete utrustar vi och skapar förutsättningar för människor att själva kunna bygga en bättre framtid. Nedan berättar vi om en del av de arbeten vi bedriver och/eller stöder, i Sverige och i andra länder.

  • VÄLJ
Boskapsskötsel att leva av

Boskapsskötsel att leva av

I byn Utete i sydöstra Zimbabwe drivs ett pilotprojekt med syfte att skapa bättre förutsättningar till självförsörjning för framför allt kvinnor. Med hjälp av getuppfödning är målet att förbättra möjligheterna att driva småskaliga men effektiva jordbruk i området.
Klimatsmart odling

Klimatsmart odling

I delstaten Puntland i Somalia arbetar vi med ett odlingsprojekt som skapar förutsättningar för utsatta familjer att försörja sig och ta plats i samhället.
Upprättelse för utsatt folkgrupp

Upprättelse för utsatt folkgrupp

Genom skolverksamhet och socialt företagande arbetar vi i Rumänien för att lyfta romers rättigheter och se hur de blir en stolthet i det rumänska samhället, istället för ett undangömt folk.
Bekämpa människohandel

Bekämpa människohandel

Rumänien är det land i Europa där flest tjejer rekryteras för människohandel. Flera av dem hamnar i Sverige. Tillsammans med vår samarbetspartner Valoare Plus skickar vi informationsteam till skolor för att undervisa om människohandel och hur man undviker att luras in i det.
Stödgrupper för hiv-smittade

Stödgrupper för hiv-smittade

Eswatini i södra Afrika är ett av de länder i världen som drabbats värst av hiv-epidemin. Här har vi, tillsammans med vår systerkyrka, under flera år arbetat för att öka kunskapen om sjukdomen, minska smittspridningen och ge stöd till dem som drabbats.
Nya metoder för byutveckling

Nya metoder för byutveckling

På landsbygden i en före detta sovjetrepublik i Centralasien arbetar vi med samhällsutveckling på flera olika plan. Det handlar bland annat om att förbättra folkhälsan och att hitta nya inkomstkällor.
Familjestöd

Familjestöd

I västra Moçambique arbetar vi med familjer där barn riskerar att fara illa av olika anledningar. Insatserna fokuserar på att stärka samhällets skydd och att stödja den enskilda familjen.