Så här arbetar VI

Det är vårt uppdrag att gestalta Jesus Kristus i världen. Vi vill möta människors behov, såväl andliga som fysiska och sociala. Genom långsiktigt arbete utrustar vi och skapar förutsättningar för människor att själva kunna bygga en bättre framtid. Nedan berättar vi om en del av de arbeten vi bedriver och/eller stöder, i Sverige och i andra länder.

  • VÄLJ
Bekämpa människohandel

Bekämpa människohandel

I den del av Rumänien där flest unga tjejer i Europa rekryteras för människohandel, skickar vi informationsteam till skolor. Teamen undervisar elever om vad människohandel är och hur de kan undvika att luras in i det.
Stödgrupper för hiv-smittade

Stödgrupper för hiv-smittade

I Eswatini, där hiv-smittan slagit hårt med alla problem det medför, arbetar vi utifrån en modell där man i mindre grupper både får kunskap om sjukdomen och stöd till egen försörjning.
Nya metoder för byutveckling

Nya metoder för byutveckling

På landsbygden i en före detta sovjetrepublik i Centralasien arbetar vi med samhällsutveckling på flera olika plan. Det handlar bland annat om att förbättra folkhälsan och att hitta nya inkomstkällor.
Utbildning för eget företagande

Utbildning för eget företagande

Att utbildas i ett yrke är en nyckel för att nå självständighet och oberoende. Våra yrkesutbildningar i Malwi öppnar dörren för självförsörjning, ett stabilare samhälle och fler barn i skolan.
Växthus banar väg för församling

Växthus banar väg för församling

I ett muslimskt land där kristna har svårt att leva och försörja sig, satsar vi på företagande som ett sätt att finansiera missionsarbete. Projektet Växtkraft utgörs av grönsaksodling, och hjälper just nu en församlingsledare med försörjning.