VI BER FÖR DEN FÖRFÖLJDA KYRKAN

Bönekampanj under oktober

Under oktober månad ber vi särskilt för den förföljda kyrkan i världen. Var gärna med, som församling eller enskild, och lyft våra systrar och bröder i bön.

Kampanjen sker i samarbete med Open Doors. Nedanstående texter är hämtade från Open Doors bönekalender, vilken kan beställas gratis HÄR >

Flera av namnen nedan är fingerade av säkerhetsskäl.

1 oktober: Irak

Be för Neda från Irak. Hon fördrevs tillsammans med sina två döttrar från Mosul 2014 av IS. Tusentals kristna har fördrivits från sina hem på grund av sin tro, och många av dem kan fortfarande inte återvända hem för att det är för osäkert. Neda arbetar nu med att bygga upp en stark gemenskap i sin kyrka i Erbil.

2 Samuelsboken 22:2-4

2 oktober: Irak

Tacka Gud för en själavårdsutbildning i Irak, där delkurs två nyligen kunde anordnas. Deltagare från olika kyrkor i Irak, inklusive unga kristna ledare, utrustades för att som individer eller grupper kunna ge pastoral vård och rådgivning. Utbildningen pågår mellan september 2021 och maj 2023.

Filipperbrevet 2:13

3 oktober: Irak

De kristna radiosändningarna från Nineveslätten når tusentals människor i regionen med olika religioner. I radioprogrammen diskuteras olika ämnen, utifrån en förhoppning att människors fördomar om kristna ska förändras. Be för dem som arbetar med radion, så att de får sprida frid, vishet och mod.

1 Korintierbrevet 15:57-58

4 oktober: Irak

När IS invaderade Mosul och Nineveslätten 2014 var det många som inte lyckades fly, utan på olika sätt föll offer för terroristgruppen. En del är fortfarande försvunna, medan andra har återvänt till sina familjer med många psykiska och fysiska men. Be för dem som har överlevt IS. Be även för dem som fortfarande saknas, och för deras familjer.

Jesaja 57:15

5 oktober: Syrien

Prästen Rami Elias i Damaskus lyfter fram att Gud vill arbeta genom oss människor. Han ser till exempel hur Gud verkar genom de 35 unga studenterna i hans besöksgrupp till äldre och ensamma församlingsmedlemmar. Besöken är en stor uppmuntran för de äldre, men de gör också stor skillnad i studenternas liv. Tacka Gud för initiativet.

Romarbrevet 15:1-2

6 oktober: Syrien

Många har lämnat Syrien under de år som kriget har pågått. Pastor Edward berättar att över 60 procent av medlemmarna i hans församling har lämnat landet, däribland många av församlingsledarna. Detta har ökat bördan för dem som är kvar. Be om styrka och förnyad kraft för ledare som pastor Edward.

Psaltaren 143:8

7 oktober: Syrien

Be för 25-årige Elias i Aleppo, som stöttas av Open Doors samarbetspartner Center of Hope. Genom ett projekt kan han nu försörja sig som taxichaufför. ”Kyrkan (Center of Hope) gjorde stor skillnad i mitt liv. Open Doors understödjare är som änglar för mig. Tack vare min bil har jag en inkomst och genom inkomsten har jag mitt hus. Jag har råd att köpa mat tack vare bilen.”

Psaltaren 136:1-4

8 oktober: Syrien

Lärare från Syriens grannländer brukar bjudas in till flera av de utbildningsprogram i Syrien som Open Doors samarbetspartners anordnar. Sedan början av 2022 har dock regeringen avslagit många visumansökningar. Be att regeringen ska vara mer välkomnande mot de lärare som kommer för att stärka kyrkan. Be om lösningar när lärare inte får komma in i landet.

Psaltaren 32:8

9 oktober: Mexiko

Mexiko har stora problem med korruption, framför allt inom myndigheter och bland företag som arbetar med grundläggande samhällsfunktioner som till exempel energi och vattenförsörjning. Korruptionen är en av de främsta orsakerna till förföljelse av kristna i landet. Be för situationen.

Klagovisorna 3:34-36

10 oktober: Mexiko

Droghandel och våld är ett utbrett problem i Mexiko, och något som i sin tur påverkar korruptionsproblemen (se gårdagens böneämne). Att höra skottlossningar och ta del av dödsfall genom nyheterna är vardag för många invånare. Be om Guds frid till landet. Be att Han ska kalla ledare som vill stå upp för sanning och rättvisa.

Jesaja 33:15-16

11 oktober: Mexiko

Hundratusentals papperslösa flyktingar passerar Mexiko varje år med målet att ta sig till USA, enligt uppgifter från civila organisationer. Under resan blir dessa människor utsatta för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, som till exempel kidnappning och mord. Be om Guds beskydd för flyktingarna. Be att kyrkan i Mexiko ska få bidra med fred i landet.

Psaltaren 10:12-18

12 oktober: Mexiko

En viktig bit i kampen mot korruption och droghandel är journalister som arbetar för rättvisa. Landet är dock ett av världens farligaste länder för journalister. Under 2022 har tolv reportrar mördats, efter att ha uppmärksammat korruption och drogkriminalitet. Be för dem som höjer sin röst för ett mer rättvist och transparent land, vilket förhindrar diskriminering och förföljelse av kristna.

Ordspråksboken 31:8-9

13 oktober: Tunisien

Be för Femi. Han har hittat ett nytt arbete och håller på att bygga upp sitt liv i en ny stad, efter att ha förföljts för sin kristna tro i sin hemstad. Be för situationen.

Psaltaren 33:18-22

14 oktober: Tunisien

Zara är en kristen kvinna, vars beslut att tro på Jesus har väckt starkt motstånd från hennes familj. Be att hon ska hitta andra kristna som kan stötta henne.

Psaltaren 27:10

15 oktober: Tunisien

För en tid sedan kom Mohsin, en man med muslimsk bakgrund, till tro på Jesus. Hans föräldrar pressar honom att återgå till islam, men Mohsin vägrar. Be om vishet för honom i samtalen med sin familj.

Psaltaren 18:31-33

16 oktober: Tunisien

Be för Amil, som är en kristen konvertit. Hennes grannar och vänner är väldigt upprörda över hennes beslut att bli kristen. Be om beskydd för henne.

Psaltaren 17:6-8

17 oktober: Bhutan

Be för Prem och hans familj. På grund av familjens kristna tro vill de andra byborna inte ge sin tillåtelse till att familjen bygger ett hus, eftersom majoriteten av byborna är buddhister.

Psaltaren 17:1-2

18 oktober: Bhutan

Be för Sonam. Hon lever ensam med två söner efter en skilsmässa, och är den enda som är kristen i sin familj. Hennes morföräldrar accepterar inte hennes tro och pressar henne att avsäga sig den. Be att Sonam ska hålla fast vid sin tro.

Kolosserbrevet 1:11-12

19 oktober: Bhutan

Be för kristna i Bhutan som inte får hyra en gudstjänstlokal. Många husförsamlingar riskerar att få stänga igen på grund av detta. Be att Gud ska förse dem med ett bra ställe att mötas på.

Psaltaren 20:5-6

20 oktober: Bhutan

Be om beskydd och hälsa för de medarbetare med familjer som arbetar hos samarbetspartners till Open Doors. Be för höstens olika projekt och satsningar som de är engagerade i.

Romarbrevet 8:28-32

21 oktober: DR Kongo

Be för våra syskon i östra DR Kongo. Det islamistiska våldet i området skapar stort lidande för den i huvudsak kristna befolkningen. Be om genombrott i myndigheternas arbete med att få stopp på våldet. Be om ledning för Open Doors samarbetspartners, så att de når ut till de kristna som har drabbats.

Hebreerbrevet 12:2-3

22 oktober: DR Kongo

I slutet av juli och början på augusti dödades 17 kristna, däribland flera församlingsledare, i attacker i östra DR Kongo. Den islamistiska rörelsen ADF misstänks ligga bakom attackerna. Be om tröst för dem som sörjer och om helande för dem som skadades i attackerna. Be om styrka för pastorer och ledare som finns i de drabbade och i de närliggande församlingarna.

Psaltaren 64

23 oktober: DR Kongo

I början på juli attackerades ett lasarett som drivs av ett evangeliskt samfund i nordöstra DR Kongo. Sjukhusets patienter består framför allt av kristna från landsbygden. Ett tiotal personer dödades i attacken, däribland flera barn. Be för dem som har förlorat familjemedlemmar. Be för kyrkorna i området, utifrån Psaltaren 18, att Herren ska få vara deras ” bergfäste, borg och räddare”.

Psaltaren 18:2-4

24 oktober: DR Kongo

I slutet av vårterminen anordnade Open Doors samarbetspartner en lärjungaträning i östra DR Kongo. Under kursen fanns även delar från det förföljelseförberedande materialet ”Standing strong through the storm” med. Tacka Gud för att träningen kunde anordnas. Be att undervisningen ska få vara till nytta när deltagarna möter attacker. Be att de i sin tur ska få sprida det som de har lärt sig till andra.

Johannesevangeliet 15:18-21

25 oktober: Iran

Be för de unga kristna i Iran som kämpar med hopplöshet och osäkerhet på grund av ekonomisk och social press. Be att de ska få det stöd som de behöver. Be att de ska få upptäcka att Gud har en plan för deras liv och vill använda dem för att bygga upp en stabil församlingsgemenskap.

Romarbrevet 15:13

26 oktober: Iran

Nyligen dömdes en iransk-armenisk pastor till tio års fängelse för sin ledarroll inom en husförsamling. Många kristna döms på liknande sätt, då en husförsamling ofta tolkas som en grupp som “har som mål att störa nationens säkerhet”, och dessa grupper är olagliga i Iran. Be för det juridiska systemet och för landets domare.

Psaltaren 62:6-9

27 oktober: Iran

Be för ett frisläppande av Anooshavan, Joseph, Mina och Malihe, fyra kristna iranier som under 2022 har dömts till tio, respektive sex års fängelse. Be att domsluten ska kunna överklagas. Be om uppmuntran för dessa fyra, mitt i förtvivlan och orättvisa. Be för deras familjer.

Psaltaren 7:10-11

28 oktober: Libyen

Antalet kristna i Libyen är få, och de som finns tvingas ofta utstå lidande på grund av sin tro. En av dem är Ezekiel, som har utsatts för allvarlig förföljelse och lever med men efter detta. Be om psykiskt och fysiskt helande för honom.

4 Moseboken 6:24-26

29 oktober: Libyen

Eftersom det inte finns så många kristna i Libyen är det ett stort tacksägelseämne när två kristna kan mötas. Tacka Gud för att Eba nyligen fick träffa en annan kristen för första gången.

Matteusevangeliet 18:19-20

30 oktober: Libyen

Be för Moha, som förföljs av sin fru. Be att Gud ska möta hans hustru och förändra hennes hjärta.

Filipperbrevet 4:6-7

31 oktober: Sverige

Be för det politiska styret efter valet i Sverige. Under flera år har Open Doors blivit inbjudna till riksdagen, ofta i samband med releasen av World Watch List. Be att Open Doors även fortsättningsvis ska ha bra kontakt med landets beslutsfattare, så att vi kan vara en röst för förföljda kristna. Be om politiker som har den förföljda kyrkan på sina hjärtan och vill stå upp för våra trossyskon.

Ordspråksboken 31:8-9

MEN DE SOM HOPPAS PÅ HERREN FÅR NY KRAFT, DE LYFTER MED VINGAR SOM ÖRNAR. DE SPRINGER UTAN ATT MATTAS, DE VANDRAR UTAN ATT BLI TRÖTTA.

JESAJA 40:31