Under oktober månad ber vi för den förföljda kyrkan i världen. Nedanstående texter är hämtade från Open Doors bönekalender.

IRAK

1/10
Be för traumabearbetningen för ungdomar i Bagdad, som anordnas av vår lokala samarbetsorganisation. Krig och konflikter har haft stor påverkan på ungdomarnas liv. Be om helande från trauma. Be att deltagarna så småningom ska kunna hjälpa andra runt omkring sig. Be att Herren ska ge dem mod och styrka.

2/10
Kristna ledare i Irak riskerar ofta sina liv när de protesterar mot förföljelse. Dessa personer är redan innan i en utsatt situation genom sin ledarroll. Be att Herren ska ge dem vishet i sin uppgift.

3/10
Den kristna församlingen har funnits i Irak ända sedan de första lärjungarnas tid. Be att den ska få fortsätta sprida sitt eviga budskap.

4/10
Be speciellt för unga kristna i Irak. Be att de ska få en stark längtan att tjäna sitt land.

SYRIEN

5/10
Be om enhet i den syriska kyrkan. Tyvärr lär vissa församlingsledare ut diskriminering till ungdomar och skapar en känsla av överlägsenhet gentemot andra samfund. Be att kärleksbudskapet ska övervinna alla personliga agendor och förena ungdomar i Guds kärlek.

6/10
Open Doors lokala samarbetspartner lanserar en ny utbildning för kristen själavård i Syrien. Be för bra organisation i alla förberedelser, för deltagarnas kallelse och att skolan ska få bära frukt bland kristna.

7/10
Sociala medier påverkar alla delar av vårt liv och har störst inverkan på barn. Be att den unga generationen i Syrien ska bli helad från de negativa effekterna av internet. Be om befrielse från missbruk.

8/10
Be för unga kristna i Syrien. Be att församlingarna runt omkring ska kunna förmedla hopp till dem.

AFGHANISTAN

9/10
Be för de kristna i Afghanistan. De går som på nålar och är osäkra på vem de kan lita på. Be att de hittar styrka, vishet och övernaturlig frid i Guds löften.

10/10
Be för dem som är på flykt. En ny våg av flyktingar förväntas komma från Afghanistan till andra delar av världen. Be att Gud ska beskydda dem på deras resor.

11/10
Be för afghanska kvinnor. Många fruktar att talibanstyret kommer att frånta kvinnor och flickor möjligheten till skola, utbildning och arbete utanför hemmet.

12/10
Be för de sjuka i Afghanistan. Många runt om i landet är sjuka i covid-19 och sjukhusen har begränsade resurser.

13/10
Be att Afghanistan inte ska bli en fristad för extremister. Med talibanernas styre över landet kan fler terrorgrupper lockas dit eller bildas där.

ÖSTAFRIKA

14/10
Be för Nahum (fingerat namn), en kristen man i Östafrika. Han hyr ett hus där han driver en skola. Skolan har inte en uttalad kristen inriktning, men Nahum delar evangeliet med barnen. En del av dem har tagit emot Jesus, bland annat sonen till mannen som Nahum hyr skolbyggnaden av. Be om beskydd för Nahum, som motarbetas av byns polis. Be att Nahum och hans skola får vara ett ljus i byn.

15/10
Riah (fingerat namn) är 36 år, trebarnsmamma och egenföretagare. När hon konverterade till kristendom från islam valde hennes make att ta ut skilsmässa. Familjens hyresvärd har sedan dess börjat trakassera Riah och hennes döttrar, och uppmanar Riah att delta i en islamsk kvinnogrupp. Situationen är pressande och Riah funderar nu på att ge upp sitt företag och flytta någon annanstans. Tacka Herren för Riahs tro. Be att familjen ska hitta en stöttande församlingsgemenskap.

16/10
Be för Ub (fingerat namn) och hennes nio barn. När hennes man fick veta att Ub hade konverterat till kristendom skilde han sig från henne förra året. Ub kämpar nu för att kunna försörja barnen. Trots det anser hon att hon har klarat sig bra, eftersom hon fortfarande lever. Be för familjens säkerhet och försörjning.

NEPAL

17/10
Det finns fortfarande fall av covid-19 och en mutation av deltavarianten har upptäckts i Nepal. Be om återhämtning för dem som har drabbats och om beskydd för människor från den nya mutationen. Vaccination mot covid-19 pågår. Be att vaccinet ska ge människor immunitet och att det inte ska finnas några skadliga biverkningar för dem som vaccineras.

18/10
Be för Sabita och Anita (fingerade namn). De pressas av sina icke kristna familjemedlemmar för att de har deltagit i en kristen gemenskap online. Be att Gud ger dem styrka och förändrar deras familjemedlemmars hjärtan.

19/10
Sudheer (fingerat namn) är den ende som är kristen i sin familj. Vid faderns begravning försökte människor tvinga honom att utföra begravningsritualerna enligt hinduiska ritualer. När han vägrade blev han utvisad från byn, och får för tillfället skydd i sin pastors hus. Be för Sudheer.

20/10
Tika tvingades lämna sitt hus på grund av sin tro på Kristus. Be att Gud ger henne en plats att bo på och hjälper henne med det som hon behöver. Be även att Gud stärker hennes tro.

EGYPTEN

21/10
Be för kyrkans tillväxt i utsatta slumområden. Be för de missionärer som kommer till otillgängliga regioner, med en tro på att Gud kan göra det omöjliga. Tacka Gud för missionsarbetet som utförs i olika delar av Egypten.

22/10
Be för lärjungaträning som anordnas för kvinnor, män och barn i olika grupper under årets sista månader. Be att satsningarna ska ger rik skörd.

23/10
Be om vishet för den egyptiske presidenten Abdel Fattah El-Sisi. Be att han fattar rätt beslut och undviker krig i konflikten med Etiopien om den stora etiopiska renässansdammen.

CENTRALASIEN

24/10
Be för en liten husförsamling, som kämpar för att få bli en registrerad kyrka. Utan registreringen får husförsamlingen egentligen inte samlas till gudstjänst, vilket de gör ändå. Just nu har en annan församling, som sedan tidigare är registrerad, öppnat upp sin kyrka för dem.

25/10
Efter att Loima (fingerat namn) blev helad från en sjukdom började hon dela evangeliet med sin omgivning. Bland annat tog tolv av hennes släktingar emot Jesus. Nyligen skulle hon vittna i en husförsamling, men blev då inkallad till polisförhör efter klagomål från islamska ledare. Be om styrka och frimodighet att fortsätta sprida evangeliet.

26/10
Be för evangelisten Evgeny (fingerat namn). Han berättar: ”Herren öppnar nya bergsbyar för evangeliet … Be att Gud sänder många kristna till dessa byar. Det har inte funnits någon församling här tidigare, men nu öppnar Herren sin kyrka här”. Be att människor ska ta emot Jesus och växa i sin tro.

27/10
I två års tid har Alyana (fingerat namn) gått till en husförsamling i hemlighet. Alyana berättar: ”Nyligen fick min mamma reda på att jag brukar gå till kyrkan, be, sjunga och läsa Bibeln. Hon har nu förbjudit mig att gå dit. Be att hon ska ge sin tillåtelse till att jag besöker kyrkan igen. Tack för era böner.”

KINA

28/10
Trakasserierna från myndigheterna mot kristna i Kina blir allt värre. Open Doors har nyligen fått rapporter om att bötesbeloppen blir allt större för att begränsa pastorerna. I ett fall fick en pastor böter på motsvarande två årsinkomster, för att han anordnade ”illegala” samlingar. Be för kristna i Kina som möter förföljelse. Be speciellt för pastorer som bär det tyngsta ansvaret.

29/10
Den digitala plattformen “Wechat” är världens största när det gäller sociala medier. Många kinesiska församlingar använder den till chattforum, andakter, lovsång och gudstjänster. Nyligen har dock myndigheterna stängt ner flera kristna Wechat-konton. Be att detta ska skapa en längtan efter Guds ord och att kristna ska uppleva den heliges Andes kraft.

30/10
Be för broder John Zheng och hans fru, som arbetar bland kristna med buddhistisk bakgrund i västra Kina. Just nu behöver de ett hem nära de människor som de vill betjäna, för att kunna lärjungaträna dem. Be även för Zhengs hälsa, som har påverkats mycket av höjdsjuka. Be för vishet, eftersom verksamhet bland etniska minoriteter ofta övervakas noga.

SVERIGE

31/10
Allt Open Doors arbete bärs av enskilda kristna och församlingar genom bön, gåvor och engagemang. Vi kommer från olika bakgrund och delar av kristenheten, men har i kärleken till våra förföljda syskon blivit berörda. Be att Guds Ande får fortsätta fördjupa samhörigheten och välsigna enheten i vårt gemensamma tjänande. Be också för våra forum där vi kan mötas. Be särskilt för vår medverkan i kyrkor. Be att fler dörrar i församlingar får öppnas för budskapet.

asfadf

asdfdasfadfadsf

adsfadfafa

This is test