sam_adminFörsamlingar

Vem leder framtidens församling?

Var finns morgon­dagens ledamöter i styrelser, församlingsråd och andra ledaruppgifter? Var finns de blivande lägercheferna och barnkörledarna? Var finns nästa generation ungdomsledare, pastorer och missionärer?

Det är mycket troligt att några av dem finns med i din församlings söndagsskola, UV-scoutkår, tonårsgrupp eller barnkör. Barnen och ungdomarna är framtidens ledarskap! Jag är inte det minsta orolig över att de inte kan klara av den uppgiften. Men jag tror det är viktigt att vi som är lite äldre finns med och ger dem möjligheter att inspireras, tränas och utvecklas.

Människor på livsresan

Det finns ett uttryck som säger att under stora skuggor växer inga träd. Dagens ledare behöver ge utrymme som gör det möjligt för nya förmågor att komma fram. Jag tror att ytterst få ledare dyker upp från ingenstans. Återkommande sitter jag i samtal med unga människor som funderar över kallelsefrågor av olika slag, bland annat frågan om att bli pastor. I princip alla berättar om människor som varit viktiga på livsresan. Människor som sett deras längtan och gåvor. Som gett förtroendefulla uppgifter och goda tillfällen att pröva vingarna. Liksom Paulus peppade och guidade sin unge medarbetare Timotheos har dessa ungdomar haft ledare, ungdomsledare eller pastorer som både stöttat och fostrat. De har varit mentorer som uppmuntrat, utmanat och hjälpt till att slicka sår och ingjuta nytt mod.
Mitt eget första minne på ledarvägen är ett rött band på UV-skjortans klaff, som markerade att den lilla killen fått uppdraget att vara patrullchef. Efterhand kom nya frågor och förtroenden.
Ulf, kan du vittna när ungdoms-kören sjunger? Ha en andakt på tonår? Vara byfogde? Leda gudstjänsten? Jag glömmer aldrig när den gamle predikanten Verner Zimmergren ringde efter mitt första stapplande predikoförsök och gav uppmuntran och råd. Utan alla dessa frågor, förtroenden och tillfällen hade jag troligen aldrig blivit pastor. Jag tackar Gud för de som trodde på och stöttade mig.

Ge förutsättningar för växt

Vi behöver många sådana männi­skor i församlingen. Uppmuntrare, som likt stödpinnar och spaljéer ger stöd för växten. Vi behöver församlingar som är växthus, där kärlek och värme skapar en god miljö för växt och utveckling. Jag säger inte att detta inte finns. Jag har nyligen sett unga människor göra fantastiska insatser på bland annat tonårsläger. Men jag tror att vi kan bli ännu bättre på att ge förutsättningar för växt. En del av lösningen på den ledarbrist vi känner av idag, finns hos dig och mig.
Börja gärna med bön. Att i för­samlingen återkommande be om och be för nya ledare är viktigt! Håll utkik i söndagsskolan, scoutgruppen, tonårsgänget och i kyrkbänkarna. Din bänkgranne, tonåringen som just gjort sitt första framträdande, eller scouten i din patrull, kan behöva ögon som ser och någon som uppmuntrar. Kanske har du då uppmuntrat din efterträdare i ledargänget, en pastor, missionär eller en missionsföreståndare.

Text: Ulf Häggqvist

Foto: Rebecca Davidsson