Marita GoodKrönika

Vår tids viktigaste uppdrag

Att använda våra resurser väl, se nya möjligheter, våga förändra och skapa mervärde är inte bara nödvändigt, det är också oerhört meningsfullt. Jenny Dahlborg Jakobsson skriver om vår tids viktigaste uppdrag.

Vi får troligtvis olika bilder i huvudet när vi hör ordet entreprenör. Vad tänker du på? Inom forskningen (som är omfattande) har man identifierat några viktiga förmågor som kombineras hos entreprenörer: innovation, tillvarata möjligheter, riskhantering, handlingskraft, smart resursanvändning och att skapa mervärde. Inom de områden jag är verksam kommer entreprenörer att vara avgörande för att vi ska kunna lyckas eller inte. Mina dagar ägnar jag åt att stötta företag att göra omställningen till en verksamhet inom planetens gränser och samtidigt säkerställa att människor i hela leverantörskedjan har möjlighet att leva goda liv. På fritiden utvecklar jag, tillsammans med svenska och internationella kollegor, vår globala ”start-up” för hållbara företag i Afrika, där visionen är ”Blomstrande afrikanska samhällen”.

För att vi ska klara av att ökningen av jordens medeltemperatur inte överstiger 1,5 grader, behöver vi många nya smarta lösningar, se möjligheter och visa handlingskraft. Vi lever i en unik tid: Tänk att vi som lever just nu, har fått det stora förtroendet att ställa om till ett samhälle där våra barn, barnbarn och kommande generationer ges möjlighet att bo på en välmående planet. Vårt uppdrag är att på 10 år göra en omställning liknande den samhällsutveckling vi sett de senaste 70-100 åren. Har det ens hänt tidigare? Vi behöver alla plocka fram entreprenören i oss. All kreativitet kommer behövas. Visst är det spännande?

I Afrika, är det väldigt få inhemska företag som växer sig stora. Det finns flera bidragande orsaker, men en anledning är att det är ovanligt att företag överlever första generationen. I varje utvecklat land är sunda, långsiktiga, växande företag motorn i utvecklingen och långsiktiga familjeföretag en viktig faktor som helt saknas i Afrika. Det går inte att utveckla välfärd utan ett välmående näringsliv. Därför jobbar vi tillsammans med afrikanska entreprenörer som har inställningen att långsiktigt bygga företag som bidrar till positiv samhällsutveckling. Det är en enorm glädje att se befintliga företag växa och nya företag utvecklas med siktet på nästa generation.

Entreprenörer finns överallt. En del startar företag medan andra verkar som anställda inom olika sektorer: sjukvården, skolan, näringslivet. Att använda våra resurser väl, se nya möjligheter, våga förända och skapa mervärde är inte bara nödvändigt, det är också oerhört meningsfullt. När jag funderar på entreprenörers roll i vår tids utmaningar, tänker jag att det måste vara det absolut viktigaste uppdraget vi kan ha. Att koppla entreprenörskap till medvetet, modigt och insiktsfullt förändringsarbete är en oslagbar kombination. Planeten och vi behöver människor som vill använda alla sina gåvor och förmågor, utmana sitt sätt att tänka och bejaka sin fulla potential. Det lyckas vi inte med på egen hand. Vi behöver stötta, uppmuntra och bejaka varandra. Tillsammans kommer vi lyckas med vår generations störta utmaningar! Är du med?


Text: Jenny Dahlborg Jakobsson – grundare av Hållbarhetsteamet i Sverige AB och SWCorporation. Hon har tidigare varit ansvarig för Pingst Jönköpings internationella arbete. De senaste åren har Jenny coachat SAM i utvecklingen av arbetet med entreprenörskap internationellt.