Marita GoodUtbildning, Vittnesbörd

Vägen fram till pastorsutbildning

Malin Rosman är en av studenterna på ALT - Akademi för Teologi och Ledarskap. Här berättar hon om sin väg in i teologiska studier.

Våga ta steget och testa

Att ha tålamod med Gud innebär många gånger både att vänta och att gå. För Malin Rosman har det inneburit att ta steget och börja studera ledarskap och teologi. Nu litar hon på att Gud leder henne vidare.
Vi möts över webben. Det som blivit så gott som ”på riktigt” just nu. För Malin Rosman är det ändå inget nytt. Studierna på Akademi för Ledarskap och Teologis Pastors- och ledarprogram innebär även i vanliga fall att de flesta föreläsningar sker över videokonferens, men då i grupp i ett klassrum. Malin har landat i en soffa i deras hus på landet utanför Gränna. Det är efter läggning av barnen och dagens studier är avslutade sedan länge. Att kombinera livet som småbarnsmamma med heltidsstudier kräver sin planering. För Malin och hennes familj har de hittat ett sätt som funkar bra där studier, jobb och förskola fyller vardagarna och helgerna fylls av familjetid.

Malin är uppvuxen i ett hem som präglats av tron och livet i församling och på ett sätt har hon alltid tagit tron som självklar, men det har inte alltid varit oreflekterat. Hon kom till en punkt som barn då hon insåg att hon kunde välja att tro eller inte, och det fick henne att börja fundera för att till sist landa i beslutet att hon ville tro. Malin beskriver sin tro på Gud som ett ankare, en fast punkt när det har svajat, och hon berättar hur viktigt det har varit för henne att alltid vända sig till Gud, även om det är Gud som hon ibland har tvivlat på.

När Malin fick frågan om att ställa upp på en intervju stod hon i pulkabacken, med en trotsig treåring och tålamodet på minus. Jag frågar henne hur hon gör för att ha tålamod med Gud när det kan vara svårt att se vägen framåt. Hon gör parallellen med Israels folk som vandrade i öknen i 40 år. Ibland kan hon sätta det i perspektiv till sitt eget liv när hon för en tid inte ser vägen.
– Att inte se målet blir väldigt frustrerande och där någonstans är det en konst att kunna lita på, lyssna in och invänta Guds ledning. Det är en balans av att inte sitta handlöst och bara vänta, utan att ibland våga ta ett steg i en riktning och lita på att Gud leder i det, säger hon.

Att leda andra är något som Malin fick börja med redan som ung. I den lilla hemförsamlingen i Tofteryd fick hon tidigt vara med som hjälpledare. Hon fick känna att hon hade en plats i församlingen, att hon fick chansen att växa, testa nya saker, göra fel och försöka igen.
– Jag tycker att det som ledare är fantastiskt roligt att möta människor. Att få jobba med människor, brinna för människor och älska människor och att få se människor växa och få växa tillsammans med dem. Samtidigt som det är alldeles fantastiskt så är det ju också det som någonstans kan vara påfrestande – att brinna för andra människor kan vara väldigt påfrestande och tufft. Och att ibland känna förväntningar och vara förebild och samtidigt handskas med livet själv.

Att läsa teologi är något som har dragit i henne under en lång tid. Trots tiden som ungdomsledare i Allianskyrkan i Ölmstad, där hon nu har sin utbildningspraktik, var det inget självklart val att gå vidare med studier. För några år sedan kände hon att hon ändå måste testa den vägen och se om det var här Gud ville ha henne. Hon vet inte i dag om det är pastor Gud vill att hon ska bli. Hon säger att hon studerar teologi och ledarskap och sedan litar hon på att Gud leder.
– Under de här åren har Gud mer och mer visat mig vem jag är och mina gåvor och vad han vill använda mig till, berättar hon och fortsätter: Jag längtar efter att få fortsätta följa Jesus, jag längtar efter att få möta människor mitt i livet och där och då berätta om Guds kärlek för dem. Att få redskap till att kunna göra det. Jag kan längta efter att få se barn som förebilder i våra församlingar mer än vad de är nu.

I vanliga fall, när allt är som vanligt, är Malin med och leder barnkören i kyrkan. När hon beskriver hur hon vet att Gud leder henne svarar hon med en referens till en barnkörsång: ”det kanske inte känns så men jag vet ändå, vet att jag är din”. Hon menar att det inte är känslan som nödvändigtvis ska få säga det som är sant och riktigt. Istället får hon påminna sig om vetskapen om att Gud leder.

Till den som går i samma tankar som hon gjorde under många år, om att studera teologi eller inte, vill hon säga:
– Våra församlingar behöver olika personlighetstyper, så om du på något sätt upplever att Gud kallar dig, det kan vara väldigt tydligt eller en svag känsla att Gud ändå drar i dig, så skulle jag ändå vilja säga att våga ta steget och testa. Våga lita på att Gud leder dig rätt.

TEXT: Elin Östberg, kommunikatör ALT
FOTO: Hanna Wennborg

Läs mer om ALT – Akademi för Teologi och Ledarskap
ALT är den pastorsutbildning vi driver tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Pingst fria församlingar i samverkan