Våra arbeten

Det är vårt uppdrag att gestalta Jesus Kristus i världen. Vi vill möta människors behov, såväl andliga som fysiska och sociala. Genom långsiktigt arbete utrustar vi och skapar förutsättningar för människor att själva kunna bygga en bättre framtid. Nedan berättar vi om en del av de arbeten vi bedriver och/eller stöder, i Sverige och i andra länder.

  • VÄLJ
Skolstöd för marginaliserade

Skolstöd för marginaliserade

I Rumänien arbetar vi bland romska barn för att hjälpa dem genom sin skolutbildning och ge dem självförtroende att våga kämpa för en bättre framtid.
Skolstöd för de mest utsatta

Skolstöd för de mest utsatta

I norra Moçambique arbetar vi för att ge utsatta barn bättre möjligheter till skolgång. Det handlar bland annat om att dela ut skolmaterial och skoluniformer och att ge stödundervisning.
Utbildning för eget företagande

Utbildning för eget företagande

Att utbildas i ett yrke är en nyckel för att nå självständighet och oberoende. Våra yrkesutbildningar i Malwi öppnar dörren för självförsörjning, ett stabilare samhälle och fler barn i skolan.
Skolhem gör utbildningen möjlig

Skolhem gör utbildningen möjlig

I Indien arbetar vi med en av de lägst rankade folkgrupperna av ortodox hinduism, ursprungsfolket bhilerna, som är ett stamfolk. Vi stöder vår systerkyrka som driver skolhem, i anslutning till skolor, så att barn från landsbygden får en utbildning.
Skola för de gömda barnen

Skola för de gömda barnen

I Egypten finns skolan Fairhaven för barn med olika funktionsnedsättningar. Här blir barnen sedda och behandlade med respekt.
Skola för en utsatt minoritet

Skola för en utsatt minoritet

En kristen skola i ett strängt muslimskt land i Centralasien, gör det möjligt för de diskriminerade kristna barnen att få en bra grundskoleutbildning.
Förskola för samhällets minsta

Förskola för samhällets minsta

I några av de fattigaste provinserna i Sydafrika erbjuder vi förskoleplatser. Här får barn i en trygg miljö både social samvaro och en pedagogisk grund i livet.
Förskola för de mest utsatta

Förskola för de mest utsatta

I Malawi, där fattigdomen och dödligheten är stor, blir barnen extra hårt drabbade och utsatta. Att få gå i en förskola kan bli räddningen och lägga grunden för en bättre framtid.
Skola och utbildningsstöd

Skola och utbildningsstöd

Mitt på den afrikanska kontinenten ligger Tchad, ett av världens fattigaste länder (1). I detta land, där en majoritet varken kan läsa eller skriva, erbjuder vi skolgång för särskilt utsatta barn.
Skola som flyttar med eleverna

Skola som flyttar med eleverna

Bland herdar i Centralasien, som flyttar två gånger per år, utbildar vi lärare som flyttar med familjerna och bedriver skolundervisning för deras barn.