Start / Vad vi gör / Så här arbetar vi

Så här arbetar VI

Det är vårt uppdrag att gestalta Jesus Kristus i världen. Vi vill möta människors behov, såväl andliga som fysiska och sociala. Genom långsiktigt arbete utrustar vi och skapar förutsättningar för människor att själva kunna bygga en bättre framtid. Nedan berättar vi om en del av de arbeten vi bedriver och/eller stöder, i Sverige och i andra länder.

  • VÄLJ
Yrkesutbildningar banar vägen för jobb

Yrkesutbildningar banar vägen för jobb

I Malawi arbetar vår systerkyrka med yrkesutbildningar och företagande, för att hjälpa människor till självständighet och oberoende.
Skolhem gör utbildningen möjlig

Skolhem gör utbildningen möjlig

I Indien arbetar vi med en av de lägst rankade folkgrupperna av ortodox hinduism, ursprungsfolket bhilerna, som är ett stamfolk. Vi stöder vår systerkyrka som driver skolhem, i anslutning till skolor, så att barn från landsbygden får en utbildning.
Skola som ger värdighet för de gömda

Skola som ger värdighet för de gömda

I Egypten är det skam att ha en funktionshindrad i familjen. Skolan Fairhaven ger barn och unga med funktionsnedsättningar utbildning, människovärde och mening.
Grundskola för en förtryckt minoritet

Grundskola för en förtryckt minoritet

En kristen skola mitt i ett strängt muslimskt land, gör det möjligt för de diskriminerade kristna att få en bra utbildning. De än mer utsatta flickorna får ett extra fokus här, och en ny generation av välutbildade kristna flickor växer fram.
Förskolan värnar om de minsta

Förskolan värnar om de minsta

Istället för att lämnas ensam hemma, då mamma och pappa måste jobba, får barn i fattiga delar av Sydafrika spendera dagarna på en förskola. Här får de i trygg miljö både social samvaro och en pedagogisk grund i livet.
Förskola för de mest utsatta

Förskola för de mest utsatta

I Malawi, där fattigdomen och dödligheten är stor, blir barnen extra hårt drabbade och utsatta. Att få gå i en förskola kan bli räddningen och lägga grunden för en bättre framtid.
Evangelisk skola i muslimskt ökenland

Evangelisk skola i muslimskt ökenland

Drygt en tredjedel av befolkningen i Tchad kan läsa och skriva. I detta land, som tillhör de allra fattigaste i världen, arbetar vi med grundutbildning för barn. Vi vill se en ny generation lyfta landet ur fattigdom och konflikter.
En skola som flyttar med eleverna

En skola som flyttar med eleverna

Barn i nomadfolk behöver också skola. Vi finns med i ett skolarbete som når in i byar och flyttar med folket. En flexibilitet som krävs för att dessa barn inte ska gå miste om sin utbildning.
Bilder ger möjlighet att kommunicera

Bilder ger möjlighet att kommunicera

I ett framgångsrikt projekt i Egypten har barn utan talförmåga fått lära sig att använda bildspråk. Nu lyfter vi kompetensen vidare till universitetsnivå, med hjälp av lärare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.