Så här arbetar VI

Det är vårt uppdrag att gestalta Jesus Kristus i världen. Vi vill möta människors behov, såväl andliga som fysiska och sociala. Genom långsiktigt arbete utrustar vi och skapar förutsättningar för människor att själva kunna bygga en bättre framtid. Nedan berättar vi om en del av de arbeten vi bedriver och/eller stöder, i Sverige och i andra länder.

  • VÄLJ
Stödgrupper för hiv-smittade

Stödgrupper för hiv-smittade

I Eswatini, där hiv-smittan slagit hårt med alla problem det medför, arbetar vi utifrån en modell där man i mindre grupper både får kunskap om sjukdomen och stöd till egen försörjning.
Hälsoinsatser i byarna

Hälsoinsatser i byarna

I södra delarna av Tchad, i ett område runt staden Bebalem, stödjer Svenska Alliansmissionen sedan 1990 ett omfattande hälsovårdsprogram med stort fokus på mammor och barn.