Start / Vad vi gör / Så här arbetar vi

Så här arbetar VI

Det är vårt uppdrag att gestalta Jesus Kristus i världen. Vi vill möta människors behov, såväl andliga som fysiska och sociala. Genom långsiktigt arbete utrustar vi och skapar förutsättningar för människor att själva kunna bygga en bättre framtid. Nedan berättar vi om en del av de arbeten vi bedriver och/eller stöder, i Sverige och i andra länder.

  • VÄLJ
Säkrare förlossningar för mammor och barn

Säkrare förlossningar för mammor och barn

Tchad är det tredje farligaste landet i världen att föda barn i, sett till överlevnadsstatistiken. Här arbetar vi med att utbilda barnmorskor och med att ge vård och hjälp, så att fler kvinnor och barn överlever en förlossning.
Kamp mot sjukdomar i byarna

Kamp mot sjukdomar i byarna

Tchad har 0,04 läkare per 1000 invånare (1). Dödliga sjukdomar som malaria och kolera härjar. Här arbetar vi genom hälsovårdsteam, för att lära människor att upptäcka och få behandling för vanliga sjukdomar.
Allt för att stoppa hiv och aids

Allt för att stoppa hiv och aids

Hiv och aids är en av världens största katastrofer. Massiva globala insatser har gett goda resultat, men fortfarande ökar antalet smittade. Våra systerkyrkor i södra Afrika fortsätter kampen för att rädda liv.