Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.
1 Kor 3:6

Paulusprogrammet är en ettårig distankurs och vänder sig till dig som på ett eller annat sätt är intresserad av att plantera nya församlingar. Du kanske brottas med frågan om detta är din kallelse, eller du kanske redan är på gång att plantera en ny församling. Du kanske har en vision som du inte börjat förverkliga än, eller står mitt uppe i en återplantering av en gammal församling. Eller kanske din församling ska bli moderförsamling till en ny församling. Den här utbildningen är för dig! Kursen lämpar sig även för den som står i en etablerad församling och vill inspireras och utmanas till nytänkande.

Dra nytta av andras erfarenheter och ta del av ovärderlig kunskap i denna distanskurs. Vid fyra tillfällen under året träffas deltagarna på Mullsjö folkhögskola, under ett par dagar. Mellan träffarna läser du litteratur, skriver rapporter, gör fältstudier och samtalar via nätet. Studietiden är beräknad till i genomsnitt ca fem timmar per vecka.

Nästa kurs: Läsåret 18/19

MER INFO (PDF) >

Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Frånvaron av tron på en levande Gud är påtaglig. Men vi tror att människor i Sverige behöver Jesus nu. Vi vill plantera nya församlingar, på nya platser, som når nya människor med Guds kärlek.

VÅRA FÖRSAMLINGSPLANTERINGAR >

Kontakta oss gärna om du har ett hjärta för församlingsplantering, eller om du har frågor om vårt arbete!

Jonas Melin

Pionjärkonsulent

076-190 53 88