Image

En distanskurs om missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka

Paulusprogrammet är en 1-årig distanskurs om hur vi kan nå ut med evangeliet och bygga församlingar i Sverige idag. Den handlar både om att starta nya församlingar och att utveckla gamla. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka. Du kanske är på gång att plantera en ny församling eller jobbar med utveckling och förändring i en gemenskap som funnits i många år. Du kanske står i en återplantering av en gammal församling som hotas av nedläggning. Du kanske brottas med din kallelse eller har en vision som du inte har börjat förverkliga än. Din församling kanske ska bli moderförsamling till ett nytt initiativ. Om något av detta stämmer på dig så är den här  kursen för dig.

Image

Jag planterade,
Apollos vattnade,
men Gud gav växten.

1 Kor 3:6

Kursens upplägg

Deltagarna träffas på Mullsjö folkhögskola vid fyra tillfällen under läsåret. Mellan träffarna läser man litteratur, skriver rapporter, gör fältstudier och samtalar via nätet. Den obligatoriska litteraturen är på svenska och omfattar ca 900 sidor. Studietiden är beräknad till i genomsnitt ca 5 timmar per vecka (12,5 %).

Kurstider: 23/8 – 17/12 2021, 10/1 – 27/5 2022


Kursinnehåll

Kursen tar upp en rad ämnen som är aktuella inom området, bland annat:

  • Ledarskap i Guds rike
  • Missionella lärjungar och församlingar
  • Omvärldsanalys – att förstå den kultur vi lever i
  • Att leda människor till tro i vår tid
  • Bibliska perspektiv på församlingsplantering och församlingsliv
  • Församlingens DNA
  • Nya sätt att vara kyrka
  • Olika församlingsmodeller och strukturer

Vi träffas på Mullsjö folkhögskola:

27-28/9 2021
8-9/11 2021
10-11/1 2022
11-12/4 2021

Träffarna börjar med fika kl. 10 på måndagen och slutar med lunch på tisdagen.

Lärare

Jonas Melin (kursledare)
pionjärkonsulent SAM, pastor och bibellärare

Sara Linnarsson
pastor i Laholms församlingsgemenskap (SAM)

Rickard Lundgren
samordnare för församlingsgrundande, Equmeniakyrkan Region Öst

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. Deltagarna betalar för litteratur, mat och logi på Mullsjö folkhögskola och resor. Kostnaden för mat och logi i enkelrum är 829 kr per träff. Endast mat kostar 454 kr (frukost ingår inte).

mer info

Vill du veta mer om Paulusprogrammet 2.0, eller göra en intresseanmälan inför nästa omgång? Välkommen att kontakta Jonas Melin, pionjärkonsulent med ansvar för församlingsplantering och församlingsutveckling, SAM.

Arrangörer

Svenska Alliansmissionen, Equmeniakyrkan Region Öst, Mullsjö folkhögskola

Anmälan

Senast den 15 augusti till
Jonas Melin
jonas.melin@alliansmissionen.se
076-190 53 88


Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Frånvaron av tron på en levande Gud är påtaglig. Men vi tror att människor i Sverige behöver Jesus nu. Vi vill plantera nya församlingar, på nya platser, som når nya människor med Guds kärlek.

VÅRA FÖRSAMLINGSPLANTERINGAR >

Kontakta oss gärna om du har ett hjärta för församlingsplantering, eller om du har frågor om vårt arbete!

Jonas Melin

Pionjärkonsulent

076-190 53 88