Image

En distanskurs om missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka

Paulusprogrammet 2.0 är en ettårig distanskurs om hur vi kan nå ut med evangeliet och bygga församlingar i Sverige. Den handlar både om att starta nya församlingar och att utveckla gamla. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka. Du kanske är på gång att plantera en ny församling eller jobbar med utveckling och förändring i en redan befintlig. Du kanske står i en återplantering av en gammal församling som hotas av nedläggning. Du kanske brottas med din kallelse eller har en vision som du inte har börjat förverkliga än. Din församling kanske ska bli moderförsamling till en ny församling. Om något av detta stämmer så är den här kursen för dig.

Image

Jag planterade,
Apollos vattnade,
men Gud gav växten.

1 Kor 3:6

Kursens upplägg

Deltagarna träffas på Mullsjö folkhögskola vid fyra tillfällen under läsåret. Mellan träffarna läser man litteratur, skriver rapporter, gör fältstudier och samtalar via nätet. Den obligatoriska litteraturen omfattar ca 900 sidor och studietiden är beräknad till i genomsnitt ca fem timmar per vecka (12,5 %).


Kursinnehåll

Kursen tar upp en rad ämnen som är aktuella inom området, bland annat:

  • Ledarskap i Guds rike
  • Missionella lärjungar och församlingar
  • Omvärldsanalys – att förstå den kultur vi lever i
  • Att leda människor till tro i vår tid
  • Bibliska perspektiv på församlingsplantering och församlingsliv
  • Församlingens DNA
  • Nya sätt att vara kyrka
  • Olika församlingsmodeller och strukturer

Nästa kurs

Nästa omgång av Paulusprogrammet 2.0 startar i september 2021.

Lärare

Jonas Melin (kursledare)
pionjärkonsulent SAM, pastor och bibellärare

Sara Linnarsson
pastor i Laholms församlingsgemenskap (SAM)

Alexander Bervebrink
skolpastor i Nässjö och medarbetare inom Gå ut mission

Anton Karlsson
medarbetare inom Gå ut mission och församlingsplanterare i Borås

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. Deltagarna betalar för litteratur, mat och logi på Mullsjö folkhögskola samt resor. Kostnaden för mat och logi i enkelrum är 795 kr
per träff. Endast mat kostar 445 kr.

mer info

Vill du veta mer om Paulusprogrammet 2.0, eller göra en intresseanmälan inför nästa omgång? Välkommen att kontakta Jonas Melin, pionjärkonsulent med ansvar för församlingsplantering och församlingsutveckling, SAM.

Jonas Melin

Pionjärkonsulent

076-190 53 88

Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Frånvaron av tron på en levande Gud är påtaglig. Men vi tror att människor i Sverige behöver Jesus nu. Vi vill plantera nya församlingar, på nya platser, som når nya människor med Guds kärlek.

VÅRA FÖRSAMLINGSPLANTERINGAR >

Kontakta oss gärna om du har ett hjärta för församlingsplantering, eller om du har frågor om vårt arbete!

Jonas Melin

Pionjärkonsulent

076-190 53 88