Image

En distanskurs om missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka.

Paulusprogrammet är en ettårig deltids distanskurs om hur vi kan nå ut med evangeliet och bygga församlingar i Sverige idag. Den handlar både om församlingsutveckling och församlingsplantering. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka. Du kanske är på gång att plantera en ny församling eller jobbar med utveckling och förändring i en gemenskap som funnits i många år. Du kanske står i en återplantering av en gammal församling som hotas av nedläggning. Du kanske brottas med din kallelse eller har en vision som du inte har börjat förverkliga än. Din församling kanske ska bli moderförsamling till ett nytt initiativ. Om du känner igen dig i något av detta så är den här kursen för dig.

Vi räknar med en ny omgång av Paulusprogrammet läsåret 23/24.

Image
Kursens upplägg

Deltagarna träffas på Mullsjö folkhögskola vid fyra tillfällen under läsåret. Mellan träffarna läser man litteratur, skriver rapporter, gör fältstudier och samtalar via nätet. Den obligatoriska litteraturen är på svenska och omfattar ca 900 sidor. Studietiden är beräknad till i genomsnitt ca 5 timmar per vecka (12,5 %).


Kursinnehåll

Kursen tar upp en rad ämnen som är aktuella inom ämnesområdet. Bland ämnena finns bland annat följande rubriker:

  • Ledarskap i Guds rike
  • Missionella lärjungar och församlingar
  • Omvärldsanalys – Att förstå den kultur vi lever i
  • Att leda människor till tro i vår tid
  • Bibliska perspektiv på församlingsutveckling och församlingsplantering
  • Församlingens DNA
  • Nya sätt att vara kyrka
  • Olika församlingsmodeller och strukturer
Lärare


Jonas Melin (kursledare)
pionjärkonsulent SAM, pastor och bibellärare


Ida-Maria Brengesjö
pastor i Habo Missionskyrka, församlingsutvecklare, Equmeniakyrkan Region Öst


Sara Linnarsson
pastor i Laholms församlingsgemenskap (SAM)


Peter Svanberg
pastor i Västerportkyrkan, Kalmar (Equmeniakyrkan/EFK)


Gunnel Noreliusson
pastor och församlingshandledare inom Equmeniakyrkan

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. Deltagarna betalar för litteratur, mat och logi på Mullsjö folkhögskola och resor. Kostnaden för mat och logi i enkelrum är 873 kr per träff. Endast mat kostar 498 kr (frukost ingår inte).

Arrangörer

Svenska Alliansmissionen, Equmeniakyrkan Region Öst, Mullsjö folkhögskola

mer info

Vill du veta mer om Paulusprogrammet 2.0? Välkommen att kontakta Jonas Melin.

Jonas Melin

Pionjärkonsulent

076-190 53 88
Image
Image
Image

Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Frånvaron av tron på en levande Gud är påtaglig. Men vi tror att människor i Sverige behöver Jesus nu. Vi vill plantera nya församlingar, på nya platser, som når nya människor med Guds kärlek.

VÅRA FÖRSAMLINGSPLANTERINGAR >

Kontakta oss gärna om du har ett hjärta för församlingsplantering, eller om du har frågor om vårt arbete!

Jonas Melin

Pionjärkonsulent

076-190 53 88