MÖJLIGHETER ATT VÄXA

God utbildning är en förutsättning för stabilitet och utveckling. Vi är med och driver utbildningar på olika nivåer, för olika faser i livet. För gammal och ung, på akademisk nivå och för folkbildning, för ledare i nuvarande eller blivande tjänst, och för dig som bara är nyfiken på något nytt.

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är Sveriges största pastorsutbildning. Följd av en egen mentor får du som elev en gedigen teoretisk utbildning, väl förankrad i det praktiska församlingslivet. En hög andel av de utexaminerade ALT-studenterna arbetar idag i församlingar.

LÄS MER

På Mullsjö folkhögskola finns ett brett utbud av utbildningar och kurser. Utöver en allmän linje finns flera estetiska inriktningar samt bibelkurser. Man kan också delta i kortare helg- eller sommarkurser. SAM är huvudman för skolan.


LÄS MER
Satsa på ledarutbildning!

Vi vill utbilda ledare för Guds församling. Pastorer och ledare är nyckelpersoner i församlingen, och det är viktigt att de får en bra grund att stå på. Du kan vara med och stödja våra pastors- och ledarutbildningar genom att ge en gåva.

GE EN GÅVA

Vi erbjuder även kortare utbildningar och kurser av olika slag. Läs gärna mer om dessa!