UTBILDNING GER MÖJLIGHET ATT VÄXA

God utbildning bidrar till stabilitet och utveckling. Vi är med och driver utbildningar på olika nivåer, för olika faser i livet. För gammal och ung, på akademisk nivå och för folkbildning, för ledare i nuvarande eller blivande tjänst, och för dig som bara är nyfiken på något nytt.

Image

AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI (ALT) är Sveriges största pastorsutbildning. Följd av en egen mentor får du som elev en gedigen teoretisk utbildning, väl förankrad i det praktiska församlingslivet. En hög andel av de utexaminerade ALT-studenterna arbetar idag i församlingar. Bakom utbildningen står Svenska Alliansmissionen, Evangeliska frikyrkan och Pingst FFS samt en högskola och nio folkhögskolor.

TILL ALT:S WEBB >


Image

MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA finns ett brett utbud av utbildningar och kurser. Utöver en allmän linje finns flera estetiska inriktningar samt bibelkurser. Man kan också delta i kortare helg- eller sommarkurser. SAM är huvudman för skolan.

TILL MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLAS WEBB >


Image

Tillsammans med SAU erbjuder vi vårt GÅ-STIPENDIUM. Vi vill uppmuntra och stödja dig som är 18-29 år att gå en internationell lärjungaskola. Det ger dig en unik möjlighet att få växa i din tro tillsammans med kristna vänner från andra delar av världen. Vi ger därför dig som är medlem i en SAM-församling eller SAU-förening chans att söka vårt stipendium.

LÄS MER OM GÅ-STIPENDIET >


Image

BIBELVINTER är för dig – ung, gammal eller mitt i livet – som vill ta en paus för att växa som kristen. I denna fyra veckor långa kurs på Mullsjö folkhögskola, får du en översikt av hela Bibeln och en fördjupning i livet med Gud.

LÄS MER OM BIBELVINTER >


Image

PAULUSPROGRAMMET 2.0 är en ettårig deltids distanskurs om hur vi kan nå ut med evangeliet och bygga församlingar i Sverige idag. Den handlar både om församlingsutveckling och församlingsplantering. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av missionella initiativ och nya sätt att vara kyrka.

LÄS MER OM PAULUSPROGRAMMET 2.0 >


Image

I TRYGGA HÄNDER är en utbildning som ger verktyg för att arbeta på ett etiskt sätt i våra olika barn- och ungdomsgrupper. Utbildningen lyfter frågor kring hur man arbetar för att minska risker för negativa upplevelser.

LÄS MER OM I TRYGGA HÄNDER >


Image

APOLLOS är ingen utbildning, men ett redskap för församlingar som vill växa. Det är en process där ni som församling får hjälp att tydliggöra vad det är ni drömmer om, var ni befinner er nu, vilka ni är och vad ni kan göra tillsammans. Ett tillvägagångssätt för att se vad som är viktigast och göra upp med det som står i vägen, med målet att fler människor ska få lära känna Jesus Kristus.

LÄS MER OM APOLLOS >