Marita GoodUncategorized

Test av ombudsformulär

Formuläret nedan kommer att ligga på sidan där vi berättar om årskonferensen. Men för att ni ska kunna se och testa ombudsanmälan ligger formuläret nu temporärt på en testsida. Själva formuläret ser dock ut precis som det ska.

Det antal ombud som ni som församling får skicka till SAM:s ombudsmöte styrs av det antal medlemmar som församlingen hade 31/12 2019.
> 50 medlemmar = ? ombud
50 – 100 medlemmar = ? ombud

Anmälan SAM:s ombudsmöte 2020

  • Vi ser helst att samtliga ombud från församlingen anmäls samtidigt, förslagsvis av församlingens ordförande.
  • Din församlings medlemsantal 31/12 2019 avgör hur många ombud församlingen får skicka. Se information nedan. Namn på anmälda ombud måste stämma överens med namnen på fullmakten.
  • Inför omröstningen kommer vi behöva en mailadress till varje ombud. Ha den därför tillgänglig när du fyller i formuläret.
    Varje ombud behöver en fullmakt från sin församling. En fullmakt att fylla i har skickats till församlingens ordförande. Fyll i namn på församlingens ombud och signera. Fullmakten skickas till Svenska Alliansmissionen, Västra Storgatan 14, 553 15 Jönköping senast ?. Har du möjlighet att scanna in eller fota av fullmakten kan du ladda upp och skicka med den i denna anmälan.
  • Accepterade filtyper: jpg, pdf.