Marita GoodUncategorized

Test av ombudsformulär

Formuläret nedan kommer att ligga på sidan där vi berättar om årskonferensen. Men för att ni ska kunna se och testa ombudsanmälan ligger formuläret nu temporärt på en testsida. Själva formuläret ser dock ut precis som det ska.

Det antal ombud som ni som församling får skicka till SAM:s ombudsmöte styrs av det antal medlemmar som församlingen hade 31/12 2019.
> 50 medlemmar = ? ombud
50 – 100 medlemmar = ? ombud

Sista anmälningsdagen för ombud har passerat. Kontakta Malin Röstedal för frågor: malin.rostedal@alliansmissionen.se, 036-30 61 62.