Carolina OlofsgårdInternationellt arbete

Stora utmaningar för kyrkan i Hongkong

I Hongkong är omkring 10 % av befolkningen kristna. SAM:s systerkyrka i regionen står idag inför två stora utmaningar: ökad sekularisering och efterlevandet av den nya säkerhetslagen.

Eskil Albertsson, Martin Ström och Daniel Fu berättar här om situationen.

I motsats till Fastlandskina har det rått full religionsfrihet i Hongkong. Men den kontroversiella säkerhetslagen, som nyligen röstades igenom av Kinas högsta lagstiftande organ, riskerar nu att leda till inskränkta rättigheter för boende i regionen. (1) Enligt Eskil Albertsson, tidigare medarbetare i Hongkong och senare missionsföreståndare på SAM, har kyrkan till och med kunnat använda statliga lokaler för sin verksamhet. Detta kan komma att förändras.
– Den senaste tiden har drastiska förändringar skett i Hongkong. Lagstiftningen som nyligen antogs har föregåtts av stora och våldsamma demonstrationer för demokrati. Tyvärr röstades den igenom ändå. Det innebär att staten nu kan slå ner på allt och alla som kritiserar Kina. Det finns därför en oro för ökad kontroll av kyrkan och direktiv som kan påtvinga den att undervisa utifrån kommunistiska värderingar, berättar Eskil som noga följer utvecklingen.

Martin Ström, internationell missionsledare på SAM, har regelbunden kontakt med systerkyrkan och berättar om den andra utmaningen.
– Hongkong är ett av världens största finansiella centrum. Kyrkan möter en stor utmaning i uppdraget att göra lärjungar i ett sammanhang så starkt präglat av sekularisering och strävandet efter att göra karriär. De jobbar därför aktivt med att hittar nya vägar för samverkan och gemenskapsbyggande, berättar Martin.

Martin Ström, internationell missionsledare.
Eskil Albertsson, f.d. medarbetare i Hongkong samt f.d. missionsföreståndare.
Daniel Fu, en av ledarna för vår systerkyrka i Hongkong.

Samverkan

I början av året reste representanter från SAM och SAU till Asien för att bland annat besöka systerkyrkorna i Hongkong och Macau.
– Det var en viktig resa där vi hade möjlighet att fördjupa våra relationer. Vi påbörjade en dialog om möjligheten att samverka med utbytesprogram för både ungdomar och ledare.

Martin vill också passa på att lyfta systerkyrkornas insats i SAM:s insamling Internationell kraftsamling, som har pågått under sommaren och tidig höst.
– Församlingarna i Hongkong och Macau har bidragit med ekonomisk
stöttning på ett fantastiskt generöst sätt till systrar och bröder i Afrika och Indien, som lidit stort på grund av coronapandemins effekter, säger Martin.

Hitta väg framåt

Daniel Fu, en av ledarna för systerkyrkan i Hongkong berättar att kyrkan de senaste åren har lagt mycket tid på att fundera över vilken väg de ska gå framåt.
– På grund av oväntade sociala händelser och politiska åsiktsskillnader under förra året har många unga inom kyrkan reflekterat över vad tron betyder för dem. Det har också lett till att vi i kyrkan funderat på hur vi ska förhålla oss till situationen. Utöver det har coronapandemin också påverkat vår verksamhet då alla fysiska träffar ställdes in. Istället fick vi gå över till videomöten och webbsändningar.

Daniel säger att de ser den uppkomna situationen som en möjlighet för kyrkan. De för nu diskussioner kring hur de ska kunna anpassa sig till ett förändrat samhälle, hur relationer mellan medlemmarna kan upprätthållas och hur kyrkan kan träna yngre personer att ta sig an ledarroller i framtiden.


Text: Karin Flygare, kommunikationsansvarig
Foto: Martin Ström, Carolina Olofsgård, Mikael Good