Carolina OlofsgårdSjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan – nära verkligheten

När vi träffades i trapphuset, jag och den unga killen, fick jag frågan om vad jag håller på med nu för tiden. Jag svarade att jag arbetar som sjukhuspastor. Hans spontana kommentar var; ”då lever du nära verkligheten”.

Vanligt med existentiella livsfrågor

Man kan fundera lite på hans kommentar, hur rätt han egentligen hade. Det jag kan uppleva i arbetet sjukhuset är, hur den ibland svåra verkligheten för människor blir både tydlig och smärtsam när man ligger sjuk. Verkligheten bland sjuksängar, mediciner och avancerade behandlingsmetoder går inte att blunda för. Då kan de existentiella livsfrågorna bli vanliga samtalsämnen och många gånger vardagliga inom sjukrummets väggar. Frågorna om livet och döden blir naturligt att samtala om och kristendom, tro och religion får hög prioritet.

En del av vården

Vad kan sjukhuskyrkan göra för att hjälpa sjuka människor? Frågorna finns och jag upplever den som en av flera resurser för att hjälpa de som lider av ohälsa. Den blir en del av vården för hela människan. Arbetet på sjukhuset innebär bl.a. ofta att lyssna till människors livsberättelse och situation. Det öppna och stillsamma lyssnandet när människor berättar är viktigt. Att vara närvarande och dela lidandet, smärtan och frågorna, även om man inte har svaren på alla frågor, betyder mycket för patienten. När någon vid livets slut kan uttrycka det så här; ”det är nog snart dags för final”. Då känns det gott och få säga; ”jag tror inte vi behöver vara ensamma när det är finaldags, det finns någon som kan och vill vara med oss då”.

Församlingarna stöder sjukhuskyrkan

Det jag ofta möter ute i kyrkorna och församlingarna är att man inte känner till så mycket om sjukhuskyrkans arbete och verksamhet. Ofta vet man inte att man är med och stöder den ekonomiskt i den egna församlingen. För en enkel upplysning kan bara nämnas att frikyrkorna i Jönköpings sjukvårdsområde, som innefattar Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner, är med och stöder sjukhuskyrkans arbete med 40:-/ medlem. Till detta kommer en grundavgift för församlingarna baserad på antalet medlemmar. I den ekonomiska kalkylen finns också bidrag från stat och landsting.

Att leva nära verkligheten, det kan inte uttryckas bättre. Man får vara både medmänniska och själavårdare på samma gång. Det hör ihop på något sätt och tillsammans med övriga kollegor i sjukhuskyrkan arbetar vi tillsammans för att möta människor i både liv och död.


Text: Wille Oscarsson - arbetade som sjukhuspastor, numera pensionär

Foto: Matheus Ferrero on Unsplash