SÄND

- ETT PIONJÄRT NÄTVERK INOM SAM

SÄND vill vara ett nätverk som uppmuntrar till samtal om att göra kyrka på nya sätt. Vi vänder oss till dig som:

  • har det på ditt hjärta att Svenska Alliansmissionen ska bli mer pionjärt.
  • längtar efter att se förändring eller något nytt i ditt sammanhang.

Vi är alla kallade att vara en efterföljare till Jesus! Alla planterar inte nya församlingar men till var och en av oss säger Jesus: Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare (Mark 1:17).

Vi är övertygade om att bakom allt ”brus” vi utsätts för, viskar Gud sin kallelse till många att vara med i arbetet att nå nya människor med de goda nyheterna. I alla sammanhang, bland grannar, bland arbetskamrater eller i ett nytt pionjärt initiativ.

Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd (Matt 9:37-38).

Det pionjära nätverket SÄND vill skapa en plats där vi tillsammans lyssnar in Andens ledning, inspireras av varandra och andra sammanhang i vårt land eller andra delar av världen. Vi gör detta genom att mötas på olika sätt – samtal online, fysiska möten, studieresor eller konferenser som berör vår längtan.

Kom och var med du också!

Anmäl i formuläret nedan att du vill vara med i nätverket, så läggs du till i vår nätverksgrupp på Google Chat där mycket av kommunikationen sker.

Gå med i SÄND - ett pionjärt närverk inom SAM

Dataskyddsförordningen (GDPR)(Obligatoriskt)
I samband med din anmälan godkänner du att dina personuppgifter sparas i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter används för att kommunicera och skicka information till dig om SAM:s arbete. Uppgifterna stannar hos Svenska Alliansmissionen, och lämnas inte ut till tredje man.