The Blog

20 januari 2024

Musik:Teknik

Heldag för församlingens musiker och tekniker
30 januari - 31 januari 2024

Vintermöte 2024 – Den första kärleken

för SAM:s pastorer, ungdomsledare, övriga församlingsanställda och inbjudna ledare
5 februari 2024

Hur hanterar vi en eventuell attack i kyrkan?

Utbildning för aktiva ledare över 18 år, församlingsordförande och anställda