VERKSAMHETS­BERÄTTELSE

Ta gärna del av Svenska Alliansmissionens verksamhetsberättelse för 2023 i filmen. Du kan också läsa vår årsbok nedan.