Svenska Alliansmissionens verksamhetsberättelse för 2019 presenteras här i en film samt i en årsbok.