Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Att dela med oss av vad vi tror på, både lokalt och globalt, är ett av våra tydligaste fundament, och har varit så ända sedan vår organisation grundades.

Det som idag är frikyrkosamfundet Svenska Alliansmissionen föddes ur en folkväckelse i Småland, i mitten av 1800-talet då Sverige befann sig då i en djup social och moralisk kris. Arvet från den väckelsen lever vidare idag, bland annat genom evangelisation och församlingsplantering i Sverige. Vi drivs av ett stort engagemang för internationellt missionsarbete, både socialt och evangelikalt. Våra församlingar får de flesta nya medlemmarna genom ett målmedvetet och Jesus-centrerat ungdomsarbete.

När vi blickar framåt ser vi att vi ännu mer vässar det fokus som funnits med oss hela tiden. Vår vision säger att Vi vill ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Vad händer när vi tar emot Jesus Kristus, fullt ut? När vi på allvar låter honom forma våra liv? Och när vår absolut viktigaste uppgift i livet blir att visa världen vem han är? Det är den framtiden vi drömmer om för SAM, som församlingar och som rörelse.

 

LÄS OM SAM:S HISTORIA (PDF) >