SVENSKA ALLIANSMISSIONENS PENSIONSSTIFTELSE >
SAM är ägare

GULLBRANNAGÅRDEN AB >
SAM är en av ägarna

STIFTESLEN BÖDAGÅRDEN >
SAM är en av huvudmännen

STIFTELSEN MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA >
SAM är en av huvudmännen

DIAKONIA >
SAM är en av huvudmännen

AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI >
SAM är en av bildarna av föreningen ALT

SAM-HJÄLP >
SAM har två representanter i styrelsen

STIFTELSEN WETTERSHUS RETREATGÅRD >
SAM är medlemsorganisation

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET >
SAM är medlemsorganisation

SVERIGES KRISTNA RÅD >
SAM är medlemsorganisation

SVERIGES FRIKYRKOSAMRÅD
SAM är medlemsorganisation

SVENSKA MISSIONSRÅDET >
SAM är medlemsorganisation

FOLK&SPRÅK >
SAM är medlemsorganisation

HCJB GLOBAL SWEDEN (REACH BEYOND SVERIGE) >
SAM är medlemsorganisation

INTERNATIONAL FEDERATION OF FREE EVANGELICAL CHURCHES >
SAM är medlemsorganisation

STUDIEFÖRBUNDET BILDA >
SAM är medlemsorganisation

HELA MÄNNISKAN >
SAM är medlemsorganisation

PRASSO – NÄTVERK FÖR SOCIALT FÖRETAGANDE >
SAM är medlemsorganisation

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD >
SAM är medlemsorganisation

JÖNKÖPINGS LÄNS NYKTERHETSFÖRBUND
SAM är medlemsorganisation

SAT-7 >
SAM har ett associativt medlemskap

MENTOR MEDIER AB >
SAM äger 0,43 % av aktierna i bolaget

LINDGÅRDEN – STIFTELSEN TORPAHEMMET >
SAM är en av stiftarna