Att förvalta jorden och dess resurser på ett klokt sätt är en självklar del av att vara kristen. Det ansvar vi har för jorden och för våra medmänniskor får direkta konsekvenser för de val vi gör, både som individer och som församlingar. Vi får aldrig blunda för frågor som rör miljö och rättvisa. Vi måste istället tillsammans jobba aktivt och målmedvetet för att ta hand om Guds skapelse.

Efter en tids arbete och en lyckad revision uppfyller Svenska Alliansmissionen nu kraven i den nationella miljöledningsstandarden, och räknas som en miljödiplomerad verksamhet. Det innebär inte att vi är färdiga, men vi är på väg och vi arbetar systematiskt med att förbättra oss gällande vår miljöpåverkan.

Vi har gjort en grundlig genomgång av vår verksamhet på vårt centrala kontor och identifierat de områden där vi påverkar miljön mest. Baserat på det har vi genomfört konkreta miljöförbättringar. Vår personal är utbildad i grundläggande miljökunskap och vi har tagit fram en miljöpolicy samt en handlingsplan för att minska vår miljöpåverkan. I diplomeringen ingår också ett åtagande om “ständig förbättring”, vilket innebär att vi vid en årlig revision redovisar vilka steg vi tagit under året för att minska vår negativa miljöpåverkan.