Image

Digital årskonferens med ombudsmöte

10 oktober

I Johannesevangeliet 3:16 läser vi ”Så älskade Gud världen”. Vi vill lyfta fram att han älskar den lika mycket idag, 2000 år senare.

SAM:s årskonferens 2020 sänds på webben. Under dagen kan du ta del av bibelstudier och seminarier, samtidigt som ombudsmötet pågår (för församlingarnas ombud). Vi livesänder också barnsamling, gudstjänst och konsert samt en Nattmacka med Andreas & Tedde.

Image

Jonas
Melin

Image

Josefin
Lennartsson

Image

Michael Jeff
Johson

Image

Maria
Ahlriksson

Image

Kjell
Larsson


från 8.45

INCHECKNING FÖR OMBUDEN


10.00 - 16.30

OMBUDSMÖTE

10.00

BIBELSTUDIUM
Josefin Lennartsson
+
SEMINARIUM
Maria Ahlriksson

14.00

BIBELSTUDIUM
Lina Skoghäll
+
SEMINARIUM
Jonas Melin

16.30

BARNSAMLING

18.00

GUDSTJÄNST

Kjell Larsson, Sara Vittgård, musikmedverkan från Värne Alliansförsamling

20.00

KONSERT

Michael Jeff Johnsson med band

22.00

NATTMACKA

Andreas Joakimson och Tedde Öblom

Var med på plats!

På tre av samlingarna kan du vara med på plats i Allianskyrkan, Jönköping. Eftersom antalet personer vi kan släppa in är begränsat behöver du då boka en plats. Till konserten köper du en biljett.

BARNSAMLING 16.30

Allianskyrkan i Jönköping

BOKA PLATS >

GUDSTJÄNST 18.00

Allianskyrkan i Jönköping

BOKA PLATS >

KONSERT 20.00

Allianskyrkan i Jönköping

KÖP BILJETT >

Ombudsmötet

Du som är ombud behöver anmäla dig till ombudsmötet, som hålls i Zoom. Anmälan stänger den 4/10, efter det går det inte att anmäla fler ombud.

ANMÄL DIG HÄR >

Vid årskonferensen har, enligt SAM:s stagar, varje medlem av trossamfundet yttranderätt. För att praktiskt kunna genomföra 2020 års ombudsmöte digitalt och samtidigt följa befintliga stadgar gäller följande:

Medlemmar har möjlighet att anmäla intresse att delta vid ombudsmötet. Anmälan sker senast den 4 oktober till den församling man tillhör.

Medlem som har anmält intresse och som ska delta på ombudsmötet sitter tillsammans med sin församlings ombud i gemensam lokal.

Medlem har möjlighet att nyttja sin yttranderätt under ombudsmötet. Varje medlem rekommenderas att förbereda max 1 minut att ha till förfogande vid varje mötespunkt. Mötesordförande fördelar tiden. Däremot är det bara ombud som kan lägga förslag eller rösta i frågor.

Webbinarium onsdag 23/9 kl. 18-21

SAM-styrelsen inbjuder till ett så kallat webbinarium (videomöte) med presentation av organisations- och stadgeändringar som kommer att läggas fram på ombudsmötet. Förslag på större organisationsförändringar, som berör bland annat SAM-styrelsen och SAM-råden, redogörs för och vi öppnar upp för frågor och samtal. Vid detta tillfälle är samtliga medlemmar inom SAM välkomna att delta.

Mer information har skickas till församlingsordförande och församlingsanställda.

ANMÄL DIG HÄR >

OBS! Du blir inte automatiskt anmäld till webbinariet om du har anmält dig som ombud. Det behövs en separat anmälan till webbinariet.Årskonferensen arrangeras med stöd av

Image