Marita GoodArtiklar

Nu ber vi tillsammans för Vetlanda

Som kristna bröder och systrar vill vi självklart stötta vännerna i Vetlanda i bön och omsorg. Därför manar vi denna helg i våra olika församlingar att i gudstjänster och samlingar särskilt be för det som inträffat.

Det har väl inte undgått någon i vårt land att det har skett ett mycket allvarligt våldsdåd i Vetlanda under onsdagen den 3 mars. Vi chockas och oroas över det som inträffat där sju personer skadats varav tre allvarligt. Som kristna bröder och systrar vill vi självklart stötta vännerna i Vetlanda i bön och omsorg. Därför manar vi denna helg i våra olika församlingar att i gudstjänster och samlingar särskilt be för det som inträffat.

Be med oss för följande:

  • Att de som skadats skall bli friska och hela igen, fria från såväl fysiska som psykiska sår.
  • Att de som står dem närmast får stöd och tröst i sin oro, förtvivlan och ilska.
  • Att sjukvård, polis, myndigheter och POSOM-gruppen genom sitt arbete kan läka, lindra och bringa klarhet i denna omskakande situation.
  • Att inte hat och våld besvaras med hat och våld utan med försoning och vilja att hitta en god väg tillsammans efter som hänt.
  • Att förövaren inte skall ledas av hat utan att Guds kärlek överträffar förvirring och aggression.
  • Att den tröst och frid som bara Gud kan ge får plats i hjärtat på alla berörda.

Bibelord

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. – Ps 23:4

Bön

Herre, vi ber för Vetlanda. Jesus vi vill gemensamt stå med i bönen för alla som är direkt och indirekt drabbade av det fruktansvärda våldsdåd som skett i Vetlanda. Du ser sorgen och oron – Herre kom med din kärlek.
Vi vill vända oss till dig Herre, och gemensamt be om frid till alla som bor och verkar i Vetlanda. Herre, du ser alla församlingar och kyrkor som just i denna tid vill visa ljus och hopp i denna tid – Gud vi ber dig om din Välsignelse över församlingarnas ork och kraft.
Jesus – vi ber dig för kommun, polis, räddningstjänst och andra inblandade, låt din Heliga Ande styrka och hjälpa alla som finns i det viktiga arbete som utförs. Kyrie elieson – Herre förbarma dig. I ditt namn vi ber. Amen

Jönköping 2021-03-04
För Alliansmissionen
Kjell Larsson, Missionsföreståndare
För Equmeniakyrkan
Johan Einarsson, Regional kyrkoledare
För Pingst fria församlingar
Daniel Alm, Föreståndare