Marita GoodInternationellt arbete, Utbildning

Nova vida hjälper barn att klara av skolan

Amélia är sju år och ett av de barn som får hjälp genom projektet Nova Vida (nytt liv), som SAM stödjer, utanför Pemba i Moçambique. Här får ett 30-tal barn mellan sju och tolv år förutsättningar för skolgång.

Många av barnen är föräldralösa och bor hos släktingar. De förväntas ofta arbeta för sitt uppehälle, istället för att gå i skolan.

Trots att skolgången i Moçambique är kostnadsfri, måste familjerna själva stå för skolmaterial, skoluniform och skollunch. En kostnad som en fattig mormor eller farmor inte har råd med. Undervisningsspråket i Moçambique är portugisiska, vilket gör att det blir extra svårt att hänga med i skolan för de som har makua som modersmål. Dessutom är klasserna stora med uppemot 170 elever. Utan stöd hemifrån är det inte alltid lätt att tillgodogöra sig undervisningen.

Varje eftermiddag, efter några timmar i byns skola, är Amélia på centret Nova Vida. Förutom att hon får skolmaterial och skoluniform genom centret får hon också hjälp med läxor och extraundervisning i framförallt matte och portugisiska.

På Nova Vida får barnen också lunch, för många den enda ordentliga måltid de får under dagen. Sedan cyklonen Kenneth förstörde årets skörd kommer barnen också att få ett matpaket med sig hem en gång i månaden, något som Amélia tycker är riktigt bra.

Amélia älskar skolan och det hon just nu är mest rädd för är att inte kunna fortsätta i skolan, vilket är en vanlig situation i landet. Ofta är det för att de inte har råd att köpa skolmaterial, att de behöver hjälpa till att försörja familjen eller att de inte hänger med i undervisningen.
– Jag vill ha ett bättre liv och därför vill jag fortsätta gå i skolan, säger Amélia.


Text: Marita Good

Foto: Esmail Cebola