Marita GoodFörsamlingar

Musiken – ett mäktigt verktyg

Hur hittar vi en gemensam församlingssång som når över generationer och kulturer? Det är en fråga som Sara Vittgård brottas med tillsammans med SAM/SAU:s musikråd. Att musik är en fråga som engagerar är inte konstigt med tanke på hur mycket musiken berör oss som människor. Kanske är sång och musik mycket viktigare för vårt andliga liv än vad vi förstå.


– Någon sa att den typ av sånger som jag har mina första gudsupplevelser till, är de jag helst återvänder till. Om vi förstår det, är det kanske lättare att vara generös mot varandra. Det handlar om en andlig upplevelse som jag inte kan ta ifrån dig som bänkgranne. Kanske kan jag sjunga med i en sång för din skull och du sjunger med mig i den sång som jag älskar?

Sara menar vidare att den gemensamma församlingssången är mycket mer än allsång. När vi tillsammans med en röst sjunger händer det något, en proklamation både bland oss människor och i en andlig dimension. Församlingens sång är ett mäktigt verktyg och vi ska inte förringa det till att handla om vilken musikstil vi använder.

– Det här är ingen ny fråga, utan den har varit aktuell länge. Men jag ser idag hur en del församlingar väljer att forma gudstjänster utifrån musikgenre. Många ungdomar firar sin gudstjänst på fredagen och kommer inte till söndagens gudstjänst. För att alla ska vara glada och nöjda skapar vi en kultur där olika generationer inte träffas.

Hur kan du som musikkonsulent hjälpa till?

– Jag finns till hands för att lyfta frågorna på församlingskvällar, seminarier, Församlingslyftet, Musik- och Teknikdagen med mera. Frågorna är stora och det finns inga lätta svar, men jag tror på samtalet mellan generationer för att hitta en gemensam väg framåt.


Text: Marita Good
Foto: Carolina Olofsgård


Sara Vittgård arbetar som musikkonsulent på SAM/SAU. Hon håller i trådarna i flera av de större musikarrangemangen som arrangeras inom vår rörelse. Sara  jobbar också med att utbilda körledare och är ett stöd för enskilda församlingar som behöver hjälp och inspiration i frågor som rör musik. Utöver det är hon projektansvarig för SAM:s årskonferens. Sara fyller även fritiden med sång och musik och under vintern släpper hon ett album.