Marita GoodInternationellt arbete

Läskunskaper lyfter barn och kvinnor

Tänk dig att inte kunna läsa en enkel instruktion, inte kunna ta till dig informationen på en burk medicin, inte kunna hjälpa dina barn med läxan och definitivt inte kunna läsa en bok eller en dagstidning.

I ett av de länder i Nordafrika där vi arbetar saknar hälften av befolkningen läs- och skrivkunskap. Landet har gjort stora satsningar de senaste åren och andelen barn som går i skolan har ökat. Men trots sexårig skolplikt är det fortfarande många barn som uteblir från skolan eller bara går några få år. Kostnader för skolmaterial gör det svårt för många familjer att låta barnen delta. Den skolundervisning som finns är av låg kvalité. Klasserna är för stora, utbildade lärare för få och skolböcker svåra att få tag på. Överlag är det stor brist på böcker och barnen läser nästan enbart det läraren skriver på svarta tavlan.

Våra medarbetare har hittat en möjlighet att betjäna befolkningen. De driver ett center dit mammor och barn bjuds in och där målet är att stimulera dem till läsning. Eftersom väldigt få har böcker hemma är detta något unikt. Genom läsningen stimuleras barnens fantasi. Den bidrar också både till större ordförråd och bättre läsförståelse. Mammorna som ofta är analfabeter, lär sig till viss del också att läsa. Böckerna som används innehåller berättelser som förmedlar hopp och ger goda värderingar till både barnen och mammorna.

Centret är också viktigt ur ett annat perspektiv. Kvinnor är mycket diskriminerade i landet, både på grund av sharialagen och av tradition. Genom att lära sig läsa och därmed ta till sig kunskap och information, stärks kvinnornas självförtroende. Centret i Nordafrika är en del av vårt gemensamma arbete för att nå ut med evangelium till några av världens mest onådda folk.


Text: Marita Good, arbetar med kommunikationsfrågor

Foto: Shutterstock