Loading Events

Hemmet – en andlig växtplats

27 oktober KL 20:00

Under temat ”Generationsöverskridande relationer – vad är det, gör det någon nytta och hur når vi dit?” inbjuder nätverket Jesus till barnen till digitala mötesplatser där ledare och pastorer/församlingsledning får tillfälle till inspiration, diskussion och möten med andra i samma situation. Hitta det tillfälle som passar dig bäst eller var med på alla!

Hur kan hemmet få vara en andlig växtplats för barn och vuxna?

Barn kan få lära sig om Gud inte bara i kyrkan utan även i sina hem. Det konstaterandet kan upplevas som en fantastisk möjlighet men samtidigt som en stor utmaning för oss föräldrar, för vad gör vi när vi känner oss helt dränerade på ork och inspiration? Och hur hanterar vi barnens eventuella ovilja till kyrkan och deras frågor om tron? Kom till en kväll med uppmuntrade undervisning och med möjlighet till att dela erfarenheter och tankar.

MER INFO OCH ANMÄLAN

Svenska Alliansmissionen

Västra Storgatan 14

553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50

E-post: info@alliansmissionen.se

TILL KONTAKT

Swish 123 138 89 82

BG 140-0753

Ord till eftertanke

Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.

 

Ords 22:6