Loading Events

Fortbildning 2019 del 3

25 september KL 09:00

Gullbrannagården

Svenska Alliansmissionen erbjuder fortbildning för pastorer och andra församlingsanställda under 2019. Utbildningen består av fyra föreläsningsdagar. Däremellan möts deltagarna i processgrupper och bearbetar ämnet som behandlats under föreläsningsdagen.

Gestalta Jesus som ledare

Föreläsare: Mikael Hallenius
Pastor i EFK-församlingen Mötesplatsen i Örebro och
lärare på ALT

Adress:
Eldsberga 305 96 + Google Map