26 september - 28 september

Medarbetardagar

Medarbetardagar för pastorer och anställda inom SAM/SAU
21 oktober

Guds rike i orten

Heldagskonferens med fokus på orten
25 oktober - 26 oktober

Kyrkornas migrationsdagar 2023

Temadag kring migration
26 oktober

Barnteologidag

Gud och kärleken - Temadag om teologi för barn
20 januari 2024

Musik:Teknik

Heldag för församlingens musiker och tekniker